นิทรรศการ "BANGKOK ATTITUDE"

Event Details

นิทรรศการ "BANGKOK ATTITUDE"

Time: September 3, 2014 to September 28, 2014
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630 - 8
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Sep 2, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


BANGKOK ATTITUDE
วันที่ : 03 กันยายน - 28 กันยายน 2557
สถานที่: ผนังโค้ง ชั้น 3 - 4
โดย KENGO OTAKE
ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมอยู่กรุงเทพ ทำให้ผมระลึกถึงความทรงจำเกี่ยวกับเมืองที่ผมคุ้นเคยเป็นอย่างดี ผมเติบโตขึ้นมาในกรุงโตเกียวในช่วง ค.ศ. 1980 เป็นช่วงเวลาสำคัญที่มีการคิดถึงเอกลักษณ์ทาง วัฒนธรรมของญีปุ่น หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลอย่าง มากจากสหรัฐอเมริกา ช่วงครึ่งปีหลังของค.ศ. 1980 ได้มีการจารึกไว้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของญี่ปุ่นยุคใหม่ เมื่อวัยรุ่นในโตเกียวริเริ่มคิดค้นสไตล์ของตัวเองที่ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและอเมริกัน เข้าด้วยกัน

พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของวัยรุ่นเหล่านี้ทำให้กรุงโตเกียวมีสีสัน ซึ่งเห็นเด่นชัดในสังคมวัตถุนิยมที่ แฟชั่นและศิลปะได้รับการผสมผสานเข้าด้วยกัน มันสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการอันลึกซึ้งของการ เปลี่ยนมุมมองทางสังคม สิ่งที่ตามมาคือ คนรุ่นหลังได้พัฒนากระแสใหม่ๆ ส่งผลให้ญี่ปุ่นกลายมาเป็นที่ รู้จักอย่างกว้างขวาง

กรุงเทพในปัจจุบันมีกลิ่นอายของโตเกียวในช่วง ค.ศ. 1980 ผมมองว่าวัยรุ่นในกรุงเทพได้รับอิทธิพล จากอเมริกันและญี่ปุ่นเป็นจุดที่พวกเขาจะแสดงมุมมองและรูปแบบของตัวเองออกมา พวกเขามีความคิด สร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเอง และมีแรงผลักดัน ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถรักษาค่านิยมแบบเก่าไว้ได้

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "BANGKOK ATTITUDE" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service