นิทรรศการ “สมดุล” (Balance)

Event Details

นิทรรศการ “สมดุล” (Balance)

Time: July 19, 2017 to August 7, 2017
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.chamchuriartgaller…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 1, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “สมดุล” (Balance)
Curator ชลัช ฉวีสุข Chalah Chaveesuk
ศิลปิน ถาวรัตถ์ สมรรคจันทร์ Thawaratt Samargachandra
ช่อทิพย์ ศรีสวัสดิ์พงษ์ Chawtip Sriswadpong
สุชาติ ไกรทอง Suchart Kraithong
เจดา พลฤทธิ์ Jayda Ponlid
ทิวา สิงหะ Thiwa singha
กมล ชาวบางงาม Kamol Chowbangngam
วาทิต ช่อทับทิม Watid Chortabtim
ชลัช ฉวีสุข Chalah Chaveesuk
เอลินร์ หนูแก้ว Elin Nookau
อรอนงค์ แก้วสมบูรณ์ Onanong Kaewsomboon
ธุมากร พิชัย Tumagon Pichai
ลักษณะงาน จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 19 กรกฏาคม - 7 สิงหาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “สมดุล” (Balance) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on June 1, 2017 at 11:59pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on June 1, 2017 at 11:58pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on June 1, 2017 at 11:58pm

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service