นิทรรศการ "ประพันธกรจากอดีต" (Author of the Past)

Event Details

นิทรรศการ "ประพันธกรจากอดีต" (Author of the Past)

Time: July 10, 2012 to August 12, 2012
Location: DOB Hualamphong Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jul 24, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

"ประพันธกรจากอดีต" คือ นิทรรศการแสดงผลงานจิตรกรรมที่มีจุดเริ่มต้นจากการตั้งคำถามต่อตัวตนและความทรงจำของ พชร ปิยะทรงสุทธิ์ พชรได้รื้อถอนความทรงจำและความเชื่อของตนเองเพื่อค้นหาความจริงบางแง่มุม โดยอาศัยไวยากรณ์ของการอุปมาอุปมัยและใช้สัญลักษณ์เชิงเปรียบเทียบ(Metaphor) เพื่อถ่ายทอดความเสื่อมสลาย ความขัดแย้งและความกลัว ให้ออกมาเป็นภาษาทางจิตรกรรม ซึ่งเปิดโอกาสให้เราได้สัมผัสกับความคิดในเบื้องลึกที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ประสบการณ์ของแต่ละคน


“Author of the Past” began by questioning about individuality and memory of Pachara Piyasongsoot. Exercising his skillful hand and utilizing his ideas through metaphor, the artist successfully captures the disintegration, confliction and fear in humans’ mind and retells parts of his memoir, experiences and beliefs through his artworks. The creation of this series of art is, according to the artist, the exploration of ideas and some aspects of reality that allows us to interpret and apprehend them independently

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ประพันธกรจากอดีต" (Author of the Past) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service