นิทรรศการ "At DAWN"

Event Details

นิทรรศการ "At DAWN"

Time: March 20, 2018 to April 20, 2018
Location: ARDEL's Third Place Gallery
City/Town: Bangkok
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 5, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ @DAWN นำเสนอผลงานของ 4 ศิลปินหน้าใหม่ ผู้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม วาดเส้น และสื่อผสม ได้อย่างโดดเด่น มีแนวทางเฉพาะตัว อาทิ ผลงานจิตรกรรมของ สุภาภรณ์ จุลกะ ที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากรูปทรงของวัตถุที่พบเห็นในชีวิตประจำวันผสมผสานกับจินตนาการแบบกึ่งนามธรรม ผลงานจิตรกรรมของ พรภัสสร์ภรณ์ บุณยฤทธนนท์ ที่สร้างขึ้นจากเส้น สี น้ำหนักอันพลิ้วไหว เกิดกลายเป็นรูปทรงกึ่งเหนือจริงกึ่งจินตนาการ ผลงานวาดเส้นของ แทน โฆษิตพิพัฒน์ ที่หยิบยืมรูปร่างของสรรพสัตว์มาเป็นสัญลักษณ์แทนความพยายามในการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์ และผลงานสื่อผสมของ เทิดธันวา คะนะมะ ที่สร้างสรรค์ลวดลายไทยผสมผสานกับร่องรอยกัดกร่อนบนพื้นผิวโลหะมาสื่อแสดงความย้อนแย้งแห่งการพัฒนาทางเทคโนโลยีตามยุคสมัย

“@Dawn” is a group exhibition by 4 young Thai artists demonstrating their specialties in painting, drawing, and mixed-media art. Supaporn Chulaka’s paintings were inspired by the different forms of objects found in everyday life with a touch of semi-abstract imagination. Ponpassapon Bunyarritthanone used lines, colors and their copious volume to create semi-surrealistic objects in her works. While Tan Kositpipat borrowed figures of animals to symbolize human’s attempt to control everything on earth, Terdtanwa Kanama assembled a mixed-media series showing Thai patterns and scratches on iron plate to represent a contradiction in technological development.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "At DAWN" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service