นิทรรศการ "สมมุติ" (Assumption)

Event Details

นิทรรศการ "สมมุติ" (Assumption)

Time: June 1, 2019 to July 7, 2019
Location: Gallery VER
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.galleryver.com
Phone: 02 120 6098
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 19, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(Assumption) (สมมุติ)

By Supapong Laodheerasiri

Venue: Gallery VER Project Room

From 1st June - 7th July 2019

*** opening reception:  1st June 2019 from 6 pm onwards ***

(For English please scroll down)

คำว่าสมมุติอาจหมายถึง เรื่องไม่จริง การอุปโลกน์ การคาดคะเน และ การยกตัวอย่าง เป็นต้น ในอีกแง่หนึ่ง คำว่าสมมุติก็มีความหมายที่ตรงข้ามกับคำว่าความจริง 

(Assumption) หรือ (สมมุติ) คือ นิทรรศการศิลปะแสดงเดี่ยวของ ศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ ที่นำเสนอผลงานศิลปะที่ใช้สิ่งที่ผู้ชมสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันมาเป็นต้นแบบใน การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เช่น กระดาษห่อของขวัญ ป้าย และ ข้อความต่างๆ เป็นต้น โดยต้นแบบเหล่านี้ถูกแปรเปลี่ยนสถานะเดิมให้ไปสู่สถานะใหม่ หรือ สถานะอื่นๆ โดยการใช้กระบวนการทางศิลปะ เช่น จิตรกรรม และ ศิลปะจัดวาง รวมทั้งการใช้อำนาจการนิยามผ่านระบบ หรือ โครงสร้างทางภาษา ใน การกำหนด หรือ เปลี่ยนสถานะ เช่น การเขียนคําอธิบาย และ การใช้สัญลักษณ์กํากับข้อความ อย่างไรก็ตาม ผลงานศิลปะในนิทรรศการนี้มีลักษณะที่นำไปสู่ความยอกย้อน ชวนสับสน และ วกวนไปมา จนดูเหมือนว่าเราอาจไม่สามารถหาข้อสรุป ชี้ชัดต่อความหมาย หรือ สถานะของสิ่งเหล่านี้ได้ ดังนั้นนิทรรศการนี้จึงอยากจะเชิญชวนให้ผู้ชมทุกท่าน ร่วมสำรวจ วิเคราะห์ พิจารณา และ ตั้งคำถามต่อการแปรเปลี่ยน ช่องว่างของความแตกต่าง และ ความเป็นจริงของทุกสรรพสิ่งที่เราพบเห็น หรือ รับรู้ โดยหวังว่านิทรรศการนี้จะสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการออกสำรวจ และ การคิดเชิงวิเคราะห์ได้

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "สมมุติ" (Assumption) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service