นิทรรศการ "อุปโลกน์" (Assumed)

Event Details

นิทรรศการ "อุปโลกน์" (Assumed)

Time: September 9, 2017 to September 30, 2017
Location: Number 1 Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.number1gallery.com
Phone: 083 445 8333, 02 630 2523
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 28, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ : อุปโลกน์
ศิลปิน : ผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง
พิธีเปิด : 9 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น.
กิจกรรม : พบปะพุดคุยกับศิลปินและรับสูจิบัตร
ระยะเวลา : 9 กันยายน – 30 กันยายน 2560
สถานที่ : นัมเบอร์วันแกลอรี่ 19 ซอยสีลม 21สีลม บางรัก

นิทรรศการ อุปโลกน์ ผลงานของ ผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง
ศิลปินจากวิทยาลัยเพาะช่างด้วยพื้นเพของศิลปินชาวจันทบุรีที่ถูกหล่อหลอมด้วยสิ่
งแวดล้อม ธรรมชาติ วิถีชนบท ที่บริสุทธิ์แบบท่องแท้
จนกระทั่งเขามีจังหวะที่เข้ามาใช้ชีวิตในเมือง ในกรุงเทพ
จึงได้ค้นพบวิถีความเป็นมนุษย์ ที่โหยหาความเจริญ
จึงได้สร้างโลกในอุดมคติเพื่อจัดการพื้นที่อยู่อาศัยและสังคมจึงทำให้นำไปสู่การค
รอบงำตัวตนของมนุษย์ สร้างดินแดนที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องการ
จนเจริญเติบโตขยายพื้นที่และมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ
เข้าใกล้ความวิบัติของระบบนิเวศ
จึงเป็นที่เปรียบเทียบการซึมซับของการเป็นมนุษย์ระหว่างที่เขาเคยได้ซึมซับจากพื้
นเพเขาตัวศิลปิน จึงสื่อออกมาเป็นงานศิลปะ
โดยศึกษา วิธีคิด การดำเนินชีวิตของมนุษย์ข้างต้น
ผ่านประวัติศาสตร์และพฤติกรรมของมนุษย์
โดยสื่อสารผ่านรูปลักษณ์ของงานจิตรกรรมแบบดั้งเดิมที่มีลักษณะรูปแบบของจิตร
กรมยุคบาโรก-ร็อกโคโค
มีการเล่าเรื่องในลักษณะของการแสดงออกมาคล้ายคลึงกับละครเวทีซึ่งมีการตีคว
ามผ่านแนวคิดโดยเทคนิคการนำเสนอใช้การแสดงของตัวละครให้อยู่ในบริบทที่
กำหนดเรื่องราวขึ้น
ซึ่งมีพื้นฐานมาจากสังคมมนุษย์ที่มีความซับซ้อนมีการจัดระเบียบสังคมผ่านโครงส
ร้างทางสังคมที่มีมรดกทางประวัติศาสตร์เช่น การเมือง วัฒนธรรม ประเพณี
จารีตเป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีพของมนุษย์
จึงมีมุมมองในการนำเสนอที่ใช้ลักษณะการแสดงละครมาใช้นั้นเพื่อตั้งคำถามถึงวิ
ธีคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีธรรมชาติของการอยู่กับสังคมที่ถูกจำลองหรือสัง
คมที่ตนมีสิทธิ์สามารถอุปโลกน์โลกของตัวเองได้
ซึ่งท้ายที่สุดเขาพบว่าตัวเขาเองที่พยายามอุปโลกน์เรื่องราวปัญหาของโลกในอุดม
คติ

ผลงานของผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง
เป็นผลงานที่มีสุนทรียภาพความงามแบบผลงานขั้นสูง
ดูงดงามและซุกซ่อนเรื่องราวต่างๆภายใต้ความงดงาม
ซึ่งสอดคล้องแนวความคิดของจนเป็นโดดเด่นได้รับรางวัลและร่วมแสดงนิทรรศกา
รมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
รางวัลดีเด่นการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิคครั้งที่ 19 ,
ร่วมแสดงการประกวดศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30ณ หอศิลป์สนามจันทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร และอื่นๆอีกมากมาย
ณ.โอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมเปิด อุปโลกน์ เปิดให้เข้าชมที่ Number 1 Gallery
19 ซ.สีลม 21 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 9
กันยายน 2560 เวลา18.00 น. เป็นต้นไป เข้าชมตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 30
กันยายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับนิทรรศการกรุณาติดต่อ
คุณกรกต ศรีดี โทร : (083) 445 8333,(02) 630 2523

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "อุปโลกน์" (Assumed) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on August 28, 2017 at 12:38am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on August 28, 2017 at 12:37am

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service