นิทรรศการภาพถ่ายเชิงสารคดี “ASSIGNMENT 4+5”

Event Details

นิทรรศการภาพถ่ายเชิงสารคดี “ASSIGNMENT 4+5”

Time: July 19, 2013 to July 31, 2013
Location: Minimal Art Gallery
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Jul 17, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญ ศิลปิน ช่างภาพ ศิษย์เก่าและผู้ที่มีความสนใจทุกท่าน มาเป็นเกียรติร่วมชมและเป็นกำลังใจแก่เหล่า

ศิลปินช่างภาพรุ่นใหม่ ในงานนิทรรศการภาพถ่ายเชิงสารคดี “ASSIGNMENT 4+5”

ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ประจาปีการศึกษา 2556 ผลงายภาพถ่ายสารคดีที่ สร้างขึ้น

ภายใต้หัวข้อที่นักศึกษามีความสนใจผ่านการค้นคว้าและสร้างสรรค์ภายใต้ระยะเวลากว่า 4 เดือน

ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นตั้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2556 ได้ที่

Minimal Art Gallery นิมมานเหมินทร์ ซอย 13

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่ายเชิงสารคดี “ASSIGNMENT 4+5” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service