นิทรรศการ "ก่อ ร่าง พราง ตน" (assemble form conceal self)

Event Details

นิทรรศการ "ก่อ ร่าง พราง ตน" (assemble form conceal self)

Time: December 4, 2013 to December 15, 2013
Location: Baan Tuek Art Center
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/baant…
Event Type: art, exhibition, thesis
Latest Activity: Nov 26, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ก่อ ร่าง พราง ตน

assemble form conceal self


นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ โดย

เปศล อัศวปรมิตชัย / สุทธิพงษ์ คำหอม / อรรถวุฒิ บุญยวง / อาภาพรรณ ปลั่งสิริสุนทร

Art Thesis Exhibition By
Pesol Usawaporamitchai / Sutthiphong Khamhom / Authawut Boonyuang / Arpapun Plungsirisoontorn

4-15 ธันวาคม 2556 ศูนย์ศิลปะบ้านตึก

4-15 December 2013 At Baan Tuek Art Center


เปิด นิทรรศการ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 18:00 น.

Openning 4 December 2013 06:00 pm.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ก่อ ร่าง พราง ตน" (assemble form conceal self) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service