นิทรรศการ "วานหมาบอก" (ASKED DOG TO TELL )

Event Details

นิทรรศการ "วานหมาบอก" (ASKED DOG TO TELL )

Time: August 31, 2012 to September 16, 2012
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jul 5, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ วานหมาบอก (ASKED DOG TO TELL )

ศิลปิน ชุมพล คำวรรณะ (CHUMPOL KAMWANNA)

ลักษณะงาน จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง 31 สิงหาคม – 16 กันยายน 2555

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2


แนวความคิด

ไอ้…ปากหมา!!!

ไอ้…ชิงหมาเกิด!!!

ไอ้…หมาขี้เรื้อน!!!

ตายเหมือนหมาข้างถนน ฯลฯ

เสียงสบถต่างๆเหล่านี้ แสดงถึงคำพูดเปรียบเปรยว่าคนกับหมานั้นใกล้ชิดกัน

ตลอดระยะเวลา5-6 ปีที่ผ่านมา สังคมมีแต่ความอึมครึม ผู้คนในสังคมเกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน กระทั่งคนนอนเตียงเดียวกันยังไม่สามารถพูดคุยกันได้อย่างปกติ

วานหมาบอก เป็นการหยิบยืมพฤติกรรมต่างๆของหมา มาเหน็บ มากัด มาล้อเลียน การกระทำบางอย่างของคน เพื่อส่งทอดความรู้สึกของผมที่มีต่อสังคม ต่อเหตุการณ์ ต่อผู้คนในแวดวงต่างๆ ที่มีส่วนชี้นำและครอบงำสังคม

หมาในฐานะเพื่อนที่ดี และใกล้ชิดกับความซื่อสัตย์มากที่สุด เป็นเพียงผู้คาบสาร เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆจากคนสู่คน ในขณะที่ผู้คนในสังคมขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วอย่างสิ้นเชิง

ชุมพล คำวรรณะ


You…Abusive! You…Sick Puppy! You…Leprosy Dog

Died like stray dogs etc, swear noise in these TV showed insinuating words that human and dog were intimate.

Throughout the past 5 - 6 year period, the society had merely been nondescript. People in the society felt suspicious to each other even the ones who slept on the same bed could not converse as usual.

Asked Dog to Tell is to borrow all dog behaviors to carp at, be at odds, and mimic some human performances in order to transmit my feeling toward society, incidences, people in all circles that being participated in directing and influencing the society. Dogs are as best friends, most close with honesty, and only be the news carriers to inform any stories from men to men while people in the society were entirely lack of trust.

Chumpol Kamwanna

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "วานหมาบอก" (ASKED DOG TO TELL ) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service