นิทรรศการ "Asia Digital Art Award"

Event Details

นิทรรศการ "Asia Digital Art Award"

Time: November 20, 2012 to November 26, 2012
Location: CU.Museum
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/CU.M…
Phone: 02 218 3635,089 669 8628
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Nov 22, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรมการเสวนาวิชาการเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียและผลงานด้านดิจิทัลอาร์ต (Digital Art) และ เชิญชมนิทรรศการและการจัดแสดงการผลงาน Asia Digital Art Award และ Thailand Animation Contest ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม และโถงนิทรรศการหมุนเวียน อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20 – 26 พฤศจิกายน 2555 ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการและชมนิทรรศการแสดงผลงาน Asia Digital Art Award: The first symposium and showcase 2012 ซึ่งเป็นความร่วมมือและสนับสนุนระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ Asia Digital Art Award Association ประเทศญี่ปุ่น กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคม ACM SIGGRAPH BANGKOK บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท SpUtNiK Tales Studio จำกัด


งานครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อที่จะนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้และผลงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียและผลงานด้านดิจิทัลอาร์ต (Digital art) ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Asia Digital Art Award และ เพื่อที่จะแนวทางความร่วมมือในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียและผลงาน ด้านดิจิทัลอาร์ตที่แสดงออกถึงความเป็นเอเชีย กิจกรรมในงานประกอบด้วย

วันอังคารที่ 20 และ วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 – 17.00 น.

การเสวนาวิชาการ : เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียและผลงานด้านดิจิทัลอาร์ต (Digital Art)

ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 20 - วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 – 19.00 น.

การจัดแสดงผลงาน : Asia Digital Art Award และ Thailand Animation Contest:

ณ โถงนิทรรศการหมุนเวียน อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสวนา / ตารางกิจกรรม ที่ Website : http://thailandanimation.azay.co.th/Th/adaa.aspx


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 02-2183635 , 089-6698628 หรือ อีเมล์ wilaiwan.p@azay.co.th, tawatchai.j@azay.co.th , sineenat.tienkouw@nectec.or.th

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Asia Digital Art Award" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service