นิทรรศการ “เท่าที่เห็น” (As Seen)

Event Details

นิทรรศการ “เท่าที่เห็น” (As Seen)

Time: October 13, 2014 to October 28, 2014
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.Chamchuriartgaller…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Sep 1, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “เท่าที่เห็น” (As Seen )
โดยศิลปิน เตวิช พงศ์วัฒนาวิจิตร
วรเชษฐ พรหมหนู
ประสาท นิรันดรประเสริฐ
ลักษณะงาน จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง 13 – 28 ตุลาคม 2557
พิธีเปิดนิทรรศการ 13 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 18.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “เท่าที่เห็น” (As Seen) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service