นิทรรศการ "ARTS FOR UNITY"

Event Details

นิทรรศการ "ARTS FOR UNITY"

Time: October 17, 2019 to October 24, 2019
Location: Ratchadamnoen Contemporary Art Center
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Oct 20, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการงานสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อความรักความสามัคคี Arts for Unity จัดโดย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

17 – 24 ตุลาคม 2562
ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2

พิธีเปิด วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10:30 . โดย ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ARTS FOR UNITY" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service