นิทรรศการ "ฉายภาพ" (Artnology Projection)

Event Details

นิทรรศการ "ฉายภาพ" (Artnology Projection)

Time: August 29, 2017 to September 10, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 28, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ ฉายภาพ
วันที่ : 29 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560
สถานที่: ผนังโค้ง ชั้น 3

นิทรรศการงานแสดงผลงานของคณาจารย์สาขาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ฉายภาพ" (Artnology Projection) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service