นิทรรศการศิลปกรรม “หนังสือศิลปิน : ความรู้จากภายใน - สู่ – ภายนอก” ( Artists’ Books : Knowledge Inside – Out)

Event Details

นิทรรศการศิลปกรรม “หนังสือศิลปิน : ความรู้จากภายใน - สู่ – ภายนอก” ( Artists’ Books : Knowledge Inside – Out)

Time: August 22, 2017 to September 10, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 20, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปกรรม “หนังสือศิลปิน : ความรู้จากภายใน - สู่ – ภายนอก”
วันที่ : 22 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560
สถานที่: โถง ชั้น 1
จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น.
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “หนังสือศิลปิน : ความรู้จากภายใน – สู่ – ภายนอก(Artists’ Books : Knowledge Inside – Out)” ณ โถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 10 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. (ปิดทำการทุกวันจันทร์)

หนังสือศิลปิน (Artist’s Book) เป็นงานสร้างสรรค์ของศิลปินร่วมสมัยโดยอาศัยสาระจากความเป็นหนังสือมาสร้างเป็นวัตถุศิลปะ โดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่ใช้เพื่อการอ่าน แต่เพื่อการดูและการกระตุ้นความคิดบางอย่างจากหนังสือ

คนไทยน้อยคนนักที่จะรู้จักหนังสือศิลปิน ทั้งยังไม่เคยมีสถาบันใดหรือศิลปินรวมกลุ่มกันสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบนี้เพื่อจัดแสดงนิทรรศการของศิลปินไทยมาก่อน ทั้ง ๆ ที่หนังสือศิลปินเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ทศวรรษ 1960 แล้ว และมีการสร้างสรรค์หนังสือศิลปินกันมาอย่างต่อเนื่อง แม้แต่ในงาน Venice Biennale ครั้งที่ 57 ประจำปี 2017 ซึ่งเป็นมหกรรมศิลปะนานาชาติก็ยังมีส่วนของงานศิลปะรูปแบบของหนังสือเป็นจำนวนมาก สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทางศิลปะที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศ เห็นว่า ประเทศไทยยังไม่เคยมีการจัดแสดงนิทรรศการหนังสือศิลปินของศิลปินไทยมาก่อนเลย จึงร่วมมือกับหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญศิลปินไทย 39 ท่านผู้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานศิลปะมาแล้วจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและเป็นที่รู้จักในนานาประเทศทั่วโลก ทั้งที่เป็นศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยม ศิลปินระดับชาติ และ ศิลปินรุ่นกลาง จนถึงศิลปินอาวุโส อาทิ ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี และอาจารย์ปัญญา วิจินธนาสาร และศิลปินชั้นเยี่ยม อาทิ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง และอาจารย์อนุพงษ์ จันทร มาสร้างสรรค์หนังสือศิลปิน ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการนำเสนอหนังสือศิลปินของศิลปินไทย เพื่อให้ผู้ที่รักงานศิลปะร่วมสมัยและผู้ที่ยังไม่รู้จักหนังสือศิลปินได้มาชื่นชมกับหนังสือศิลปินที่จัดแสดงนิทรรศการขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของประเทศ จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานตามกำหนดการข้างต้น

ทั้งนี้ พิธีเปิดนิทรรศการจะมีขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ โถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายภราเดช พยัคฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานพิธีเปิด ร่วมด้วยอธิการบดี คณบดี และผู้บริหารตลอดจนศิลปิน จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมครั้งนี้

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปกรรม “หนังสือศิลปิน : ความรู้จากภายใน - สู่ – ภายนอก” ( Artists’ Books : Knowledge Inside – Out) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service