นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “จากนี้เป็นอย่างไร?” Art Thesis exibition "How to

Event Details

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “จากนี้เป็นอย่างไร?” Art Thesis exibition "How to

Time: June 18, 2010 to July 4, 2010
Location: ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jun 15, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Descriptionโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “จากนี้เป็นอย่างไร?”ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 14

พิธีเปิดนิทรรศการ
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553
เวลา 17.00 น. ณ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ผู้จัด : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เนื่องด้วยศิลปะได้ดำเนินและวิวัฒนาการจากอดีตจนถึงปัจจุบันตามความปรารถนาของมนุษย์ที่แทรกซึมอยู่ตลอดการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในแง่ธุรกิจหรือนันทนาการก็ตามอีกทั้งยังปรากฏในทุกสังคมและวงการต่างๆ

ศิลปะแปรผันตามกาลเวลาและเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยแต่ยังดำรงไว้ซึ่งความงาม หาใช่ความงามเพียงรูปธรรมไม่ หากแต่ยังส่อประกายความงาม จากความคิดของผู้ที่สร้างสรรค์ศิลปะนั้นขึ้นมา เพื่อให้ศิลปะยังดำรงอยู่และดำเนินต่อไปนิสิตและบัณทิตศิลปะทั้งหลายจึงเสมือนดั่งผู้สร้างเส้นทางให้ศิลปะมีทางก้าวเดินต่อไปจากรุ่นสู่ร่น ตราบเท่าที่มนุษย์ยังมองเห็นและปรารถนาในความงามศิลปะก็จะยังเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดแนวความคิดในการจัดนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 14 ซึ่งเป็นการแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งประกอบไปด้วยงานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ รวมผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ทั้งหมด 50 ชิ้น

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “จากนี้เป็นอย่างไร?” Art Thesis exibition "How to to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (2)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service