Art Thesis Exhibition "Closed 4:00 A/P"

Event Details

Art Thesis Exhibition "Closed 4:00 A/P"

Time: March 16, 2010 to March 28, 2010
Location: ผนังโค้งชั้น 3 และ 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02-214-6630-8
Event Type: art, exhibition, thesis
Latest Activity: Mar 11, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Descriptionนิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ "Closed 4:00 A/P"
16 ? 28 มีนาคม 2553
บริเวณผนังโค้งชั้น 3 และ 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ของนิสิต สาขาภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 50 ชิ้น

สาขาภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม และกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ในรูปแบบผลงานศิลปกรรมมาโดยตลอด ดังนั้นการเผยแพร่ผลงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ จึงเป็นโครงการหนึ่งในการส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้มาจากการ
ศึกษา ฝึกฝน ตามความเชี่ยวชาญ ออกสู่ สาธารณชน โดยมีรูปแบบในเทคนิคต่างๆที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนของนิสิต สาขาภาพพิมพ์ เพื่อเผยแพร่รูปแบบผลงาน แนวคิด มุมมอง จินตนาการ และ สุนทรียภาพ จากประสบการณ์ที่ได้สะสม และเล่าเรียนมาเป็นจำนวน 50 ชิ้น เพื่อเผยแพร่ให้แก่คณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจศิลปะทั่วไปได้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 16 ? 28 มีนาคม 2553 เวลา 10:00 - 21:00 น. (ปิดทำการทุกวันจันทร์) ณ บริเวณผนังโค้งชั้น 3 และ 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ?Closed 4:00 A/P?
ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 16:00 น.
ณ บริเวณชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-214-6630-8
เวลาทำการ 10:00 - 21:00 น.
ปิดทำการทุกวันจันทร์
www.bacc.or.th

Comment Wall

Comment

RSVP for Art Thesis Exhibition "Closed 4:00 A/P" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service