นิทรรศการผลงานของนักศึกษา “ART THESIS EXHIBITION 2013"

Event Details

นิทรรศการผลงานของนักศึกษา “ART THESIS EXHIBITION 2013"

Time: February 19, 2013 to March 2, 2013
Location: Chiangmai University Art Center
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/CMUar…
Event Type: art, exhibition, painting, thesis
Latest Activity: Feb 20, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการผลงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปกรรม สาขาวิชาทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์และศิลปะไทย

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม 2556 เปิดนิทรรศการวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.30 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

--

“ART THESIS EXHIBITION”2013

Undergraduate from Department of Painting Printmaking and Sculpture

Faculty of Art and Architecture ,Rajamangala University of Technology Lanna, Northen Campus Chiangmai

19 February -2 March 2013

Opening Ceremony will be on Tuesday 19th February 2013 at 6.30 pm. CMU ART CENTER

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการผลงานของนักศึกษา “ART THESIS EXHIBITION 2013" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service