นิทรรศการผลงานศิลปะนิพนธ์ "Art Thesis Exhibition"

Event Details

นิทรรศการผลงานศิลปะนิพนธ์ "Art Thesis Exhibition"

Time: March 3, 2015 to March 14, 2015
Location: Rajamangala University of Technology Lanna
City/Town: Chiangmai, Thailand
Website or Map: http://cmuartcenter.finearts.…
Phone: 053 218 280, 053 944 833
Event Type: art, exhibition, thesis
Latest Activity: Mar 3, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการผลงานศิลปะนิพนธ์

โดยสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่

พิธีเปิดวันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น.

Visual Art Thesis Exhibition by Faculty of Art and Architecture

Rajamangala University of Technology Lanna

Opening on March 3, 2014 at 6.00pm.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการผลงานศิลปะนิพนธ์ "Art Thesis Exhibition" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service