นิทรรศการ "ART HUB"

Event Details

นิทรรศการ "ART HUB"

Time: September 5, 2012 to October 2, 2012
Location: Esplande Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook/esplanade…
Phone: 081 4435573
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Sep 5, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


ART HUB โดยกลุ่มศิลปินอาร์ตฮับ

5กันยายน-2ตุลาคม 2555

พิธีเปิดนิทรรศการ 5 กันยายน 2555 เวลา 18:30น.

"ART HUB" Artists

--------------

วัฒนา พลูเจริญ

สุธรรม สิรินทร์พนาเวทย์

วัณนา อยู่คง

นพรัตน์ เลิศสุรพิบูล

ธารา วงศ์รัตน์

วสันต์ คร้ามศรี

ศราวุธ ศรีมังคละ

ถาวรัตถ์ สมรรคจันทร์

บันลือศักดิ์ สัจจาเจริญชัย

พิชาติ เจียมรัตนสกุล

ช่อทิพย์ ศรีสวัสดิ์พงษ์

วิญญา จันทะพล

กันยา บัดสีมา

ปณาลี ศรีสมุทร

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ART HUB" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service