นิทรรศการ "ศิลป์จากทฤษฎีศิลป์" (ART from ART THEORY)

Event Details

นิทรรศการ "ศิลป์จากทฤษฎีศิลป์" (ART from ART THEORY)

Time: May 6, 2014 to May 28, 2014
Location: PSG Art Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/psg.a…
Phone: 02 221 0820, 02 225 8991
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: May 13, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการต่อไป....
ศิลป์จากทฤษฎีศิลป์
ART from ART THEORY

งานทฤษฎีและศิลปะจากนักศึกษาภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
6-28 พฤษภาคม 2557
พิธีเปิด 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 11:00 น. (ส่วนหนึ่งของพิธีรำลึกวันคล้ายวันเสียชีวิตของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี )
10.00-18.00 น. ปิดวันอาทิตย์, วันหยุด วันที่ 9 และ 13
PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ศิลป์จากทฤษฎีศิลป์ คือนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักศึกษาจากภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาตรีและโท จำนวนกว่า 20 คน ผลงานของเขามีทั้งงานทฤษฎีที่เขียนวิเคราะห์ศิลปะ, ตัวงานศิลปะทั้งแบบ 2 มิติ, 3 มิติ, วิดีโอ, ภาพถ่ายและศิลปะสื่อแสดงสด (performance)
6-28 May 2014
Opening : 14th May 11 am.
10 am.-6 pm.
Closed on Sundays, 9th and 13th May.

PSG Art Gallery
the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Wang Tha Phra Campus, Bangkok.
Tel : 02-221-0820, 02-225-8991
FB: Art Theory Silpakorn University

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศิลป์จากทฤษฎีศิลป์" (ART from ART THEORY) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service