นิทรรศการ “ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ : ลืม” (Art Education and Creation : Luem)

Event Details

นิทรรศการ “ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ : ลืม” (Art Education and Creation : Luem)

Time: February 10, 2017 to March 1, 2017
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.chamchuriartgaller…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting, drawing, print, photography, photo, sculpture
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 22, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ : ลืม” (Art Education and Creation : Luem) โดยศิลปิน นิสิตชั้นปีที่5 สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ ลักษณะงาน งานจิตรกรรม ประติมากรรม วาดเส้น ภาพพิมพ์ สื่อผสม และภาพถ่าย

ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560 พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ : ลืม” (Art Education and Creation : Luem) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service