นิทรรศการ “ศิลปะและกระดาษ ”(ART AND PAPER)

Event Details

นิทรรศการ “ศิลปะและกระดาษ ”(ART AND PAPER)

Time: May 13, 2013 to May 26, 2013
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: May 13, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ศิลปะและกระดาษ ”( ART AND PAPER)

ศิลปิน โกศล พิณกุล (KOSOL PINGUL)

ลักษณะงาน จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง 13 – 26 พฤษภาคม 2556

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 2


แนวความคิด

ที่มาของการสร้างสรรค์เกี่ยวกับสื่อวัสดุ

การสร้างสรรค์ที่ใช้กระดาษเป็นวัสดุโดยมีลักษณะสองลักษณะ คือ

1.การใช้กระดาษชนิดต่าง ๆ มาปะติดตลอดจนผนึกบนผืนผ้าใบ แล้วสร้างสรรค์ผลงาน

2.การวาดภาพระบายสีบนกระดาษ


เรื่องราวและแนวคิด

เรื่องราวและแนวคิดมีสองลักษณะ คือ

1. เรื่องราวจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สถานที่ต่าง ๆ โดยอาศัยการลดตัดทอนรูปร่างและกึ่งการเลียนแบบของจริง

2. เรื่องราวจากความรู้สึก รับรู้จากสิ่งต่าง ๆ สร้างสรรค์ออกมาแบบกึ่งนามธรรม

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ศิลปะและกระดาษ ”(ART AND PAPER) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service