นิทรรศการ "Applied Arts Exhibition 2017"

Event Details

นิทรรศการ "Applied Arts Exhibition 2017"

Time: October 5, 2017 to October 29, 2017
Location: S.A.C. Subhashok The Arts Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/sacba…
Phone: 02 662 0299
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Oct 1, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ขอเชิญร่วมชมความงดงามของผลงานศิลปะร่วมกว่า 40 ชิ้น ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นโดยกลุ่มคณาจารย์แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะ สัมผัสกับมุมมองความคิดที่แตกต่าง จากกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตและทำงานด้านการสอนในพื้นที่ปลายด้ามขวานด้วยประสบการณ์ของตัวคุณเอง ณ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ ในระหว่างวันที่ 5- 29 ตุลาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดัที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Applied Arts Exhibition 2017" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service