นิทรรศการ "ปรากฏกลาย" (Appearance)

Event Details

นิทรรศการ "ปรากฏกลาย" (Appearance)

Time: July 13, 2013 to August 10, 2013
Location: Numthong Gallery at Aree
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.gallerynumthong.com
Phone: 02 617 2794
Event Type: art, exhibition, sculpture
Latest Activity: Jul 9, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


Appearance ปรากฏกลาย


Sculpture Exhibition by Manit Kantasak, Thamarat Phokai

13 July – 10 August, 2013

Opening reception: 13 July, 2013


มานิตย์ กันทะสัก และธรรมรัตน์ โภคัย สองศิลปินผู้ปลีกวิเวกไปอยู่ชนบททางภาคเหนือของประเทศไทยโดยที่ไม่ได้นัดหมายกัน หลายปีที่ผ่านมา ทั้งสองตัดสินใจที่จะเดินเข้าสู่ธรรมชาติ และได้พบกันโดยบังเอิญ ‘ศิลปะ’อาจไม่ใช่จุดประสงค์แรกของการเดินทาง หากแต่เมื่อค้นหาชีวิตที่หายไป คำถามเกี่ยวกับการดำรงอยู่ กลับทำให้นิยามทางศิลปะปรากฏและยิ่งชัดเจนขึ้น พวกเขาต่างสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดทางศิลปะ ชีวิต และปรัชญาเมื่อมีโอกาส การใช้ไม้เป็นวัสดุหลักของศิลปินทั้งสอง แม้จะเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในพื้นที่ ทว่าพวกเขากลับดึงชีวิต และธรรมชาติของไม้ออกมา สร้างมุมมองละเอียดอ่อนที่มนุษย์มีความผูกพันกับวัสดุนี้ ผ่านแนวคิดทางศิลปะที่เรียนรู้จากธรรมชาติ


Manit Kantasak and Thamarat Phokai are artists who coincidentally escaped urban life to the Northern countryside in Thailand. For many years, both men decided to return to the nature and unexpectedly met along their journey. “Art” may not be the original purpose for their journey, but once the missing part of life has been explored, the question of living powerfully reveals the definition of art. They enjoy discussing about art, life as well as philosophy. These two artists used wood as the main material of work. The reason is not simply as wood is easy to find in their areas. In contrast, the artists have brought out the life and nature of wood to create a delicate view of relationship between human and this material by artistic ideas learned from nature.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ปรากฏกลาย" (Appearance) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service