นิทรรศการ "Anthropos – Bangkok"

Event Details

นิทรรศการ "Anthropos – Bangkok"

Time: June 2, 2013 to June 30, 2013
Location: Numthong Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/Numth…
Phone: 02 617 2794
Event Type: art, exhibition, painting, drawing, photo, photography
Latest Activity: May 24, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


Anthropos – Bangkok

Navigating Human Depth in Thai and Singapore Contemporary Art

คัดสรรโดย Loredana Pazzini-Paracciani

นิทรรศการระหว่างวันที่ 2 - 30 มิถุนายน 2556

พิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 1 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00 น.

Anthropos ที่จัด ณ กรุงเทพครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกกับการปฎิรูปและกระตุ้นความคิดด้วยนิทรรศการกลุ่ม โดยมีศิลปินรุ่นใหม่ทั้งสิบที่เป็นที่รู้จัก จากทั้งประเทศไทยและสิงคโปร์ ได้แก่ กมลพันธุ์ โชติวิชัย, ธาดา เฮงทรัพย์กูล, ปิยรัศมิ์ ปิยพงศ์วิวัฒน์, ตะวัน วัตุยา, ประเสริฐ ยอดแก้ว, Genevieve Chua, Jeremy Hiah, Ana Prvacki, Traseone and Jason Wee

ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย จิตรกรรม วาดเส้น กราฟิติ และผลงานสื่อประสมจัดวาง นิทรรศการ Anthropos ได้นำผู้ชมเข้าสู่การสำรวจถึงความสนใจที่เรามีร่วมกัน : หลืบของความลึกในนิยามความเป็นมนุษย์ ที่ซึ่งอาณาจักรอภิปรัชญาแห่งจิตใจ ได้เผชิญหน้ากับพื้นที่ทางกายภาพของร่างกาย ด้วยการร้อยเรียงเรื่องราวทางโลก พลังงานที่จับต้องไม่ได้ หรือการกล่าวอ้างที่มีพลวัตรด้วยผลงานที่โดดเด่นในนิทรรศการ Anthropos ได้นำไปสู่รูปแบบเฉพาะทางวัฒนธรรม พิธีกรรมทางสังคมและร่างกายในฐานะแม่แบบของความสมบูรณ์ทางสุนทรียะ

เวลาทำการ Numthong Gallery : ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 11.00 – 18.00 น. (ปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)


Anthropos – Bangkok

Navigating Human Depth in Thai and Singapore Contemporary Art

Curated by Loredana Pazzini -Paracciani

Opening Reception: Saturday 1 June 2013, 6.00pm

Exhibition Details : Numthong Gallery at Aree, Bangkok

Duration: 2 -30 June 2013

Opening Hours: Monday to Saturday 11am to 6pm. Closed on Sundays and public holidays


Anthropos-Bangkok is the first in a series of innovative and thought-provoking group exhibitions featuring 10 emerging artists from Thailand and Singapore: Kamolpan Chotvichai (Th), Genevieve Chua (Sg), Tada Hengsapkul (Th), Jeremy Hiah (Sg), Piyarat Piyapongwiwat (Th), Ana Prvacki (Sg), Sufian Hamri @ TR853-1(Sg), Tawan Wattuya (Th), Jason Wee (Sg), and Prasert Yodkaew (Th).

From photography to painting, drawings, graffiti and mixed-media installations, Anthropos investigates a subject of collective concern: the recesses of human depth where the metaphysical realm of the mind encounters the physical space of the body. Combining sensual, ghostly or otherwise dynamic allusions, the works featured in Anthropos-Bangkok tackle themes of cultural belonging, social rituals and the body as archetype of aesthetic perfection.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Anthropos – Bangkok" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service