นิทรรศการ "มนุษย์ / โลก" (Anthropocene)

Event Details

นิทรรศการ "มนุษย์ / โลก" (Anthropocene)

Time: September 15, 2019 to October 31, 2019
Location: Psg Art Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/psgar…
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Oct 7, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ

 

การแสดงศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 36

มนุษย์ / โลก

นายชวน หลีกภัย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

 

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน .. 2562 (วันศิลป์ พีระศรี) เวลา 9.30 .

หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

 

(นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2562)

ทุกวันจันทร์เสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 .

หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Page : Psg Art Gallery

https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "มนุษย์ / โลก" (Anthropocene) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 7, 2019 at 5:26am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 7, 2019 at 5:26am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 7, 2019 at 5:26am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 7, 2019 at 5:25am

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service