นิทรรศการ "Anonymous Friends"

Event Details

นิทรรศการ "Anonymous Friends"

Time: August 6, 2013 to September 8, 2013
Location: DOB Hualamphong Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092, 086 890 2762
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Aug 12, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


"Anonymous Friends"

โดย ทศพล บริบูรณ์


ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม – 8 กันยายน 2556

ณ ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี(ถนน พระราม 4 )


นิทรรศการ “Anonymous Friends” นำเสนอผลงานจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นจากแนวความคิดเกี่ยวกับความแปลกแยก ความสับสน และการพิจารณาถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้คนในสังคม ผ่านการแสดงรูปทรงของมนุษย์ที่ถูกปิดบังใบหน้าไว้ด้วยแผ่นโลหะยับย่น ผสมผสานกับการเสียดล้อกระแสนิยมของงานศิลปะตะวันตกด้วยการยืดย่อผลงานชั้นครูในประวัติศาสตร์ศิลป์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความย้อนแย้งและลักลั่นของกระแสการสร้างสรรค์ผลงานแบบร่วมสมัย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล โทร: 02-422-2092 แฟกซ์: 02-422-2091

อังคาร-เสาร์ 10.30 - 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 - 17.30 น. (ปิดวันจันทร์) เว็บไซต์: www.ardelgallery.com


"Anonymous Friends"

By Thosapol Boriboon


From 6 August – 8 September, 2013

At DOB Hualamphong Gallery (Rama IV Road)


“Anonymous Friends” art exhibition presents fine art in the form of human figure whose face is covered by crease metal sheet under the concept of alienation, confusion and self-examination. In addition, the works of art reveals sarcasm towards the western art movement through the resized prominent artists in the art history.

The approach is applied to present paradox mostly found in the contemporary art.


For moreinformation, kindly contact ARDEL Gallery of Modern Art at number: 0-2422-2092

Fax: 0-2422-2091 on Tuesday-Saturday during 10.30 - 19.00 hrs. Sunday: 10.30 - 17.30 hrs.

(Closed on Monday), website:www.ardelgallery.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Anonymous Friends" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service