นิทรรศการ "ANIMALS SPEAK THAI"

Event Details

นิทรรศการ "ANIMALS SPEAK THAI"

Time: November 24, 2018 to December 30, 2018
Location: S.A.C. Subhashok The Arts Centre
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 26, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ โดย ณัฐภัทร ดิสสร

เมื่อมนุษย์เป็นสายพันธุ์เดียวในโลกที่โกหก หากเราต้องการความจริง คงจะดีกว่าถ้าให้สัตว์ได้พูดแทนมนุษย์บ้าง ” 

นิทรรศการศิลปะ Animals speak Thai นิทรรศการแสดงเดี่ยวครั้งที่ 2 ของศิลปินไทย ณัฐภัทร ดิสสร ศิลปินสร้างชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ไม้ ( Puzzle ) ร่วม 1000 ชิ้น เพื่อนำมาประกอบเป็นผลงานจัดวางขนาดใหญ่ สร้างเป็นสถานการณ์สมมติของกลุ่มสัตว์นานาชนิดสะท้อนความจริงของพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมได้อย่างเจ็บแสบ 

จิ๊กซอว์ (Puzzle) เป็นของเล่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ในยุคอะคิมิดิส สมัยกรีกโบราณ ในปี ..1766 จิ๊กซอว์มีหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งกับกระบบการศึกษา โดยนายจอห์น สปิลเบอรี่ ช่างพิมพ์ชาวอังกฤษ เป็นผู้ประดิษฐ์จิ๊กซอว์รูปแรกเป็นรูปแผนที่โลกเพื่อเป็นอุปกรณ์สอนวิชาภูมิศาสตร์ ซึ่งทำให้ผู้เรียนจดจำได้และมองถึงภาพรวมของสถานที่สำคัญของโลก ภายหลังความคิดของสปิลเบอรี่แพร่หลายสู่วงกว้าง ภาพจิ๊กซอว์ถูกดัดแปลงเป็นภาพประวัติศาสตร์ ภาพบุคคล หรือภาพเหตุการณ์ในคัมภีร์ทางศาสนา แต่อย่างไรก็ตามหัวใจหลักของการต่อจิ๊กซอว์ทุกชนิดคือการประกอบกันให้ได้ของทุกชิ้นส่วนอย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นจิ๊กซอว์นั้นก็ไม่อาจสมบูรณ์และไร้ความหมายใดๆให้สื่อสารได้

งานศิลปะจิ๊กซอว์ (Puzzle) ของ ณัฐภัทร ดิสสร ในนิทรรศการศิลปะ ANIMALS SPEAK THAI ครั้งนี้ เป็นผลงานศิลปะจัดวางที่เกิดจากประกอบกันของจิ๊กซอว์จำนวนมากเกือบ 1000 ชิ้น แต่ละชิ้นมีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยทุกชิ้นงานศิลปินเป็นผู้สร้างแบบ ประดิษฐ์กลไก เลื่อยไม้ทุกชิ้นด้วยตัวเองและนอกจากนั้นทุกชิ้นยังสามารถประกอบเข้ารูปด้วยกันได้อย่างแนบเนียน นับเป็นงานศิลปะที่ใช้ทักษะการเรียนรู้เฉพาะตัว รวมทั้งความอุตสาหะเป็นอย่างสูง นอกจากเทคนิคจิ๊กซอว์จะเป็นลูกเล่นสำคัญในการสื่อสารเนื้อหาแล้วศิลปินยังใช้เทคนิคนี้เพื่อสร้างวิธีการนำเสนอภาพทางจิตรกรรมแบบ 2 มิติสู่การรับรู้แบบ 3 มิติ ซึ่งนับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจเป็นพิเศษของศิลปินอีกด้วย 

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ANIMALS SPEAK THAI" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service