นิทรรศการ "An Untitled prints"

Event Details

นิทรรศการ "An Untitled prints"

Time: January 14, 2018 to February 28, 2018
Location: Ink & Lion
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://web.facebook.com/event…
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 7, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงมุมมองในการอัด ขยาย ภาพด้วยการทำมือ เน้นไปที่ Platinum printing เพื่อให้เห็นว่าวิธีการอัดนั้นมีความสำคัญในการถ่ายภาพมากเท่าเทียมกับขั้นตอนการถ่าย (input and output)

การอัดภาพด้วยขั้นตอน Platinum palladium print มีความพิเศษด้านการเก็บรักษาระยะยาวและความโดนเด่นด้านโทนของศิลปินแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน การนำเสนอวิธีการอัดนี้เพื่อให้คนเข้าใจว่าความสวยงามของการผลิตงานศิปละไม่ได้มีแค่เพียง silver gelatine print เท่านั้น

วิธีการอัดในยุคสมัยนี้อาจจะเห็นว่าใกล้ตัวคือการทำ Digital printing หรือการเข้าแลปอัดภาพเพื่อให้ได้งานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นแต่ขั้นตอนการอัดภาพอื่นๆ หรือเรียกว่า Alternative process มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อน ทั้งนี้เพื่อให้เห็นว่าลักษณะของงานต่างๆทั้ง Landscape, portrait and etc. สามารถที่จะเข้ากับกระบวนการอัดแบบนี้ได้ด้วยและมันคือความภูมิใจของช่างภาพทุกคนที่มีงานอัดผีมือตัวเองออกมา

ทุกวันนี้เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วเราสามารถที่จะสร้างไฟล์ให้เป็นฟิลม์และเข้ามาทำการอัดแบบสมัยก่อนเหมือน darkroom process มันไมไ่ด้จำกัดเพียงการดูในจอแล้วเอาเข้าแลปแล้ว จะมีการอธิบายขั้นตอนและความสำคัญของกระบวนการใช้งาน เพื่อให้คนรุ่นใหม่เปิดมุมมมองว่าโลกของ Digital กับ Analog มันมีตัวเชื่อมต่อกันแล้วและสามารถที่จะทำงานได้ในบ้าน เพียงแต่เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมระหว่างวัน มันไม่ได้เป็นความยุ่งยากหรือไกลตัวเกินไป

นิทรรศการนี้จัดขึ้นที่ร้าน Ink & Lion สุขุมวิท 63 เอกมัย ซอย 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม - 28 กุมภาพันธํ 2561 และวัน open gallery ในวันที่ 14 เวลา 19.00 น มีการพูดอธิบายและถามตอบจนถึงเวลา 22.00 น

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "An Untitled prints" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service