นิทรรศการ "AN-TI-TLE"

Event Details

นิทรรศการ "AN-TI-TLE"

Time: February 21, 2015 to April 26, 2015
Location: Lyla Gallery
City/Town: Chiang Mai, Thailand
Website or Map: http://www.lylagallery.com
Phone: 084 388 1488
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Feb 22, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการAN-TI-TLE

ศิลปิน มิตร ใจอินทร์

ภัณฑารักษ์ ไลลา พิมานรัตน์

ไลลาแกลเลอรี่ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการ AN-TI-TLE ผลงานการจัดวางเชิงพื้นที่ (site-specific installation)โดยศิลปินชาวเชียงใหม่ มิตร ใจอินทร์ เพื่อเป็นการเปิดตัวพื้นที่สำหรับศิลปะร่วมสมัยแห่งใหม่ และเปิดนิทรรศการแรกของไลลาแกลเลอรี่ ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่บนถนนท่าแพ ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

AN-TI-TLE เป็นนิทรรศการที่ตั้งใจนำเสนอแนวทางการทำงานศิลปะของมิตร ใจอินทร์ผ่านตัวผลงานชุดใหม่ ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมามิตรปฏิเสธที่จะตั้งชื่อผลงานของเขาด้วยเหตุผลที่ไม่ต้องการชี้นำ หรือยัดเยียดความคิดของเขาลงไปผ่านข้อจำกัดทางภาษา มิตรเปิดโอกาสให้ผู้ชมตีความ อ่านงาน และรับรู้โดยตัวผู้ชมเอง และเลี่ยงที่จะตอบคำถามว่าผลงานของเขาเป็นผลงานจิตรกรรม หรือประติมากรรม โดยที่มิตรเองเรียกผลงานของเขาว่าเป็น 'painting' ในการทำงานศิลปะมิตรหาความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ ในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผ่านการจัดวาง การการติดตั้งตัว รวมทั้งเชิญชวนให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับ/เปลี่ยน ตัวงาน และมุมมองผลงานตามแต่ผู้ชม นอกจากนี้นิทรรศการนี้ยังเป็นความพยายามในการทำลายกำแพงที่เกิดจากข้อจำกัดทั้งหลายเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะ และการลบเลือนเส้นแบ่งการจำกัดความประเภทงานศิลปะ

ผลงานการจัดวางเชิงพื้นที่ในนิทรรศการนี้ ประกอบไปด้วยผลงานชุดใหม่ที่มีความเชื่อมโยง และเกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิดในเชิงความคิด การสร้างสรรค์ การจัดวาง การเลือกใช้วัสดุ และผลลัพธ์ที่ได้ ผลงานจิตรกรรมชุด Untitled (floor work) ที่ถูกจัดวางเต็มพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นพรมและเวทีในเวลาเดียวกัน เป็นดังคำเชิญชวนกึ่งท้าทายให้ผู้ชมมีมุมมองในการดูผลงานจิตรกรรมที่แตกต่างออกไป ผลงานชุดอื่นๆถูกจัดวางอยู่บน 'เวที' แห่งนี้ ได้แก่ Untitled (extended scroll) ซึ่งถูกพัฒนาต่อเนื่องมาจาก Untitled (scroll) ผลงานชุดที่เป็นที่รู้จักกันดีของมิตรในเรื่องการแหกกฎเกณฑ์ความเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ ในงานชุดนี้ถูกพัฒนาและนำเอาวัสดุใหม่เข้ามาใช้ ตัวรูปทรงของงานเกิดจากการดัดแผ่นเหล็กที่ถูกใช้เป็นโครงสร้างเกิดเป็นการฟอร์มตัวที่แตกต่างออกไป Untitled (formed work) เกิดจากการเชื่อมเหล็กและพันผ้าใบทับลงไปและถูกลงสีก่อนจะถูกกลบทับด้วยสีโทนขาว และถูกเคลือบด้วยเรซิ่นในพื้นผิวขั้นสุดท้าย เกิดเป็นพื้นผิวกึ่งโปร่งแสงที่เผยให้เห็นถึงร่องรอยชั้นของสีที่อยู่ด้านล่าง ตัวงานถูกสร้างให้มีลักษณะเฉพาะที่หลากหลายผ่านการเปลี่ยนมุมมองของผู้ชมหรือการจัดวางที่แตกต่างออกไป อีกทั้งยังสร้างรูปทรงที่หลากหลายเมื่อถูกวางซ้อนทับกัน

นิทรรศการ AN-TI-TLE โดยมิตร ใจอินทร์ จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 26 เมษายน 2558 โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการ และการเปิดตัวไลลาแกลเลอรี่ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@lylagallery.com หรือ 084-3881488

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "AN-TI-TLE" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 22, 2015 at 10:28pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 22, 2015 at 10:27pm

Lyla Gallery is pleased to present its debut exhibition, AN-TI-TLE, a site-specific installation by renowned Chiang Mai based artist, Mit Jai Inn. This new contemporary art gallery is an addition to the cultural map of Chaing Mai, Lyla Gallery is located at the prime location of Tha Phae Road, Chiang Mai city. With the official unveiling of Lyla Gallery Space on the 21st of February 2015, 6 pm onward.

AN-TI-TLE approaches Mit Jai Inn’s wide art practice through a new body of works. For decades, Mit has refused to give title to his work with reason that he doesn't want to imply or mislead his idea through the barrier in language. Mit leaves his work as an open-end to encourage the viewer to interpret the work by themselves. Mit avoids the answer of whether his work fits into the western categorical codes of painting or sculpture, yet he often refers to his work as 'painting'. He has an open and free approach seeking to expand the possibilities within his art practice. In this exhibition, he presents this potent mix in viewing his work, via installation and the physical display, encouraging the viewer to adjust the work as the receiver wishes. He seeks new terrains and emancipates himself from art historical one-sidedness, by blurring the categorization between art forms/terms.

This monochromic site-specific installation that comprising new bodies of works, which interplay and interconnect with each other in contextualization, creation, installation, materialization and the outcome of the work itself. Untitled (floor work), number of paintings that are made in correlation to the site of Lyla gallery using the floor, and function itself as a carpet and stage, both inviting and challenging viewers to have a different point of view in seeing the art work. Other series are installed on this 'painterly stage', such as Untitled (extended scroll), a new process that he has developed from Mit's other bodies of work, Untitled (scroll) which he blurs the boundary of painting/ sculpture, as he applies color onto flat stainless steel sheet as a structure and form and creating a flow from curving and treating the flat form. Untitled (formed work) is made of wrapped canvas on welded steel, with resin and synthetic resin on final finish, creating lucid and transparent layers that reveal the trace of former oil color layers creating freely floating forms. Mit presents strong and delicate forms of structure together placing focus on Mit's process of liberating the static characteristic of formal sculpture and painting.

The opening reception of AN-TI-TLE exhibition and Lyla Gallery will be on 21 February 2015, 6 pm onward. The exhibition will be on view from 21 February – 26 April 2015. Press enquiries and for more information, please contact info@lylagallery.com or 084-3881488.

Lyla Gallery

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service