นิทรรศการ “ท่วม อยู่ ได้ : ใช้ชีวิตอย่างไรบนความเปลี่ยนแปลง”

Event Details

นิทรรศการ “ท่วม อยู่ ได้ : ใช้ชีวิตอย่างไรบนความเปลี่ยนแปลง”

Time: September 28, 2012 to January 6, 2013
Location: Thailand Creative & Design Center
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.tcdc.or.th
Phone: 02 664 8448 ต่อ 213, 214
Event Type: exhibition, design
Latest Activity: Oct 4, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ท่วม อยู่ ได้ : ใช้ชีวิตอย่างไรบนความเปลี่ยนแปลง”


ถอดประสบการณ์วิกฤติน้ำท่วมในประเทศไทย และแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์ไม่คาดคิด


นิทรรศการ “ท่วม อยู่ ได้: ใช้ชีวิตอย่างไรบนความเปลี่ยนแปลง” นำบทเรียนความเสียหายจากมหันตภัยน้ำท่วมปี 2554 ในประเทศไทย และแผ่นดินไหวครั้งประวัติศาสตร์ที่เมืองโกเบในประเทศญี่ปุ่น มาเป็นปัจจัยในการเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติแบบรอบด้าน ทั้งระดับเมือง ระดับชุมชน และระดับคน


การเตรียมตัวในแต่ละระดับต้องคำนึงถึงปัจจัยที่แตกต่าง และมีวิธีการที่หลากหลาย แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ การทำความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมและภูมิหลังของแต่ละพื้นที่ ผ่านการใช้องค์ความรู้เดิมและเทคโนโลยีใหม่ที่ผสมผสานอย่างเหมาะสม เพื่อต่อสู้กับปัญหาเฉพาะหน้าและปรับวิถีชีวิตในระยะยาว ดังที่ถ่ายทอดผ่านเนื้อหาของนิทรรศการทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ เมืองและลุ่มน้ำ ชุมชนและวิถีชีวิต คนและการเรียนรู้


ฟลัดเวย์ที่รัฐลงทุน การปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับน้ำของชุมชนเก่าแก่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา การเตรียมโครงสร้างและงานระบบให้บ้านหลังเดิม หรือชุดอุปกรณ์ยามฉุกเฉินที่ทุกคนเตรียมได้เอง การเตรียมพร้อมเหล่านี้แม้จะแตกต่างกันในแง่ขนาดและความซับซ้อน หากล้วนแสดงความคิดสร้างสรรค์ และสะท้อนให้เห็นแนวทางการนำความรู้และความเชี่ยวชาญแต่ละสาขามาช่วยกันรับมือกับความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทุกชีวิตสามารถอยู่กับความไม่แน่นอนได้อย่างราบรื่น


นิทรรศการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง TCDC เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ Plus Arts องค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศญี่ปุ่น (www.plus-arts.net) นำโดยฮิโรคะซึ นางาตะโดยมีสถาปนิกชาวญี่ปุ่น มาซาชิ โซกาเบะ เป็นผู้ให้แนวคิดการออกแบบนิทรรศการ


เข้าชมฟรี

เวลา 28 กันยายน 2555 – 06 มกราคม 2556 | 10:30-21:00

สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC

โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ท่วม อยู่ ได้ : ใช้ชีวิตอย่างไรบนความเปลี่ยนแปลง” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (2)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service