นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "ทัศนียมรรคา" (Along the Way of Splendour)

Event Details

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "ทัศนียมรรคา" (Along the Way of Splendour)

Time: December 13, 2016 to January 29, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 18, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพ ด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จ พระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงปี 2558 - 2559 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้

นับตั้งแต่ปี 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นความรู้แก่นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเริ่มตั้งแต่นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "แสงคือสีสีคือแสง" ในปี 2550 "ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง" ในปี 2551 "ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง" ในปี 2552 "สีแสงแสดงชีวิต" ในปี 2553 "อุปบัติ ณ โลกี" ในปี 2554 "ควงกล้องท่องโลก" ในปี 2555 "รูปยาตราภาพทัศนาจร" ในปี 2556 " อันมีทิพเนตรส่องไป" ในปี 2557 และอยู่มานานกาลเวลาพาสุข ในปี 2558

ในการนี้ได้รับพระราชานุญาตให้นำวิดีทัศน์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองมาจัดฉายให้ผู้ชมนิทรรศการได้ ทราบแนวคิดและเกร็ดมุมมองของถ่ายภาพนั้นๆ

วันที่ : 13 ธันวาคม - 29 มกราคม 2560
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

In 2016 Photography Exhibition by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn is a precious experience for everyone to engage and appreciate H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s photographs taken along her travels in Thailand and other countries during
2015 - 2016.

Since 2007, H.R.H. Princess Sirindhorn has graciously granted permission to exhibit the photographs as source of knowledge and wisdom to students and wider public. The royal initiatives have been consecutively implemented including "Color Is Light. Light Is Color" exhibition in 2007; "Always Roaming with A Hungry Heart" in 2008; "Destinations" in 2009; "The Colors of Life" in 2010; "Born To This World" in 2011; "Camera in Motion : a Global Perspective" in 2012; "Traveling Photos, Photos Traveling" in 2013, "Clairvoyance" in 2014, and "Happiness that Long Life Brings" in 2015.

This year, H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn has granted permission for the video display which features H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s presentation on the photographs, concepts and stories.

Date : 13 December - 29 January 2017
Location: Main Gallery, 8th floor
Organised by The Royal Photographic Society of Thailand and Bangkok Art and Culture Centre

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "ทัศนียมรรคา" (Along the Way of Splendour) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service