นิทรรศการศิลปะ "Alone"

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "Alone"

Time: January 26, 2012 to March 4, 2012
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092,086 890 2762
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jan 18, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

"Alone"

โดย อัมรินทร์ บุพศิริ


ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 4 มีนาคม 2555

พิธีเปิดนิทรรศการใน วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 18.30 น.

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)


นิทรรศการ “Alone” นำเสนองานแสดงเดี่ยวครั้งที่สองของศิลปินหนุ่มไฟแรงซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับของนักสะสมงานศิลปะของไทยและต่างชาติ อัมรินทร์ บุพศิริ ด้วยผลงานจิตรกรรมภาพเด็กและเยาวชนในหลากหลายรูปลักษณ์และอิริยาบถ ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู และความเปลี่ยนแปลงแห่งโลกาภิวัตน์ ท่ามกลางสภาพสังคมยุคปัจจุบันที่มีส่วนผลักดันให้เด็กและเยาวชนมากมายหลงทางไปในความว่างเปล่า เปลี่ยวเหงา ไร้แก่นสาร และถูกหล่อหลอมด้วยทัศนคติตลอดจนค่านิยมที่ผิดแผกแปลกแยกจากผู้คน


หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล จึงขอความกรุณาสื่อมวลชนทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์นิทรรศการดังกล่าว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล โทร: 0-2422-2092,08-6890-2762

แฟกซ์: 0-2422-2091 อังคาร-เสาร์ 10.30 - 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 - 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)

เว็บไซต์: www.ardelgallery.com

“Alone”

By Amarin Buppasiri


From January 26 - 4 March, 2012

Opening reception on Thursday, January 26, 2012 at 6.30 PM

At ARDEL Gallery of Modern Art


“Alone” is the second solo exhibition by Amarin Buppasiri, a young emerging artist whose artworks have been warmly welcomed by both local and international art collectors. The exhibition is presented within a range of concepts: the love in family; the way parents look after and treat their children and the change of globalization in the society. All of these have taken a great part in children and teenagers’ life in terms that it can lead one to feel empty, lonely and lost as well as teaching them the social value that is different from others’.


ARDEL Gallery requests for your support to kindly promote the upcoming exhibition.


For further information, kindly contact: 0-2422-2092 , 08-6890-2762 Fax: 0-2422-2091

Tuesday-Saturday: 10:30~19:00 hrs., Sunday: 10:30~17:30 hrs. (Closed on Monday)

Website: www.ardelgallery.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ "Alone" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 18, 2012 at 9:37am

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service