การแสดงผลงาน "ALLIGHT” โครงการออกแบบนฤมิตศิลป์ของนิสิตชั้นปีที่ 4

Event Details

การแสดงผลงาน "ALLIGHT” โครงการออกแบบนฤมิตศิลป์ของนิสิตชั้นปีที่ 4

Time: March 1, 2011 to March 3, 2011
Location: Central World Plaza
Street: Cyberia @ Centerpoint
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: art, exhibition, fashion, design
Latest Activity: Feb 20, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Descriptionการแสดงผลงาน"โครงการออกแบบนฤมิตศิลป์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 (Senior Projects) ”โดยในนิทรรศการจะมีการจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันประกอบไปด้วยผลงานการออกแบบ เครื่อง แต่งกาย... เรขศิลป์ นิทรรศการศิลป์ และหัตถศิลป์(เซรามิค) ซึ่งจะจัดแสดงเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันอังคารที่ 1-3 มีนาคม พศ.2554 พิธีเปิดงานโครงการในวันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เวลา
18.30 น. บริเวณ Cyberia @ Centerpoint ชั้น8 ห้างสรรพสินค้า Central World Plaza

Comment Wall

Comment

RSVP for การแสดงผลงาน "ALLIGHT” โครงการออกแบบนฤมิตศิลป์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service