นิทรรศการ "After to after"

Event Details

นิทรรศการ "After to after"

Time: April 29, 2014 to June 8, 2014
Location: DOB Hualamphong Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Apr 29, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการ After to after นำเสนอผลงานจิตรกรรมกึ่งสื่อผสมซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นจากดิน น้ำ อากาศ และแสงแดด โดยปรากฏรูปลักษณ์เป็นศิลปะสองมิติบนผืนผ้าใบที่มีเนื้อดินนูนต่ำแตะแต้ม ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับสุนทรียภาพในธรรมชาติที่ก่อให้เกิดดุลยภาพในชีวิต เมื่อน้ำ อากาศ และแสงแดดทำปฏิกิริยากับเนื้อดิน ก่อให้เกิดร่องรอยแตกระแหงเป็นรูปทรงอิสระบนกรอบผ้าใบ สื่อแสดงสถานะของดินในฐานะต้นกำเนิดของพืชพรรณสิ่งมีชีวิต และสื่อเสนอถึงความงดงามอันเต็มไปด้วยความหลากหลายในธรรมชาติอย่างเรียบง่าย

“After to After”

โดย เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ

ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 8 มิถุนายน 2557

ณ ดีโอบีหัวลำโพง แกลเลอรี่


“After to After” art exhibition presents mixed-media art creatively made by natural materials, soil, water, air and sunlight. The two-dimensional art denotes the concept of nature and life. Natural aesthetics can make life balanced. Reaction of water, air and sunlight results in natural fractures on the canvas. The work of art creatively presents the soil as an essential of plants and living creatures. Alternatively, it depicts the beauty of natural diversity and simplicity.


“After to After”

By Duenchayphoochana Phooprasert

From April 29 – June 8, 2014

At DOB Hualamphong Gallery (Rama IV Road)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "After to after" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service