นิทรรศการศิลปะ "Affection ความผูกพันทางอารมณ์"

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "Affection ความผูกพันทางอารมณ์"

Time: May 8, 2012 to May 31, 2012
Location: Centara Hotels and Resorts
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Apr 28, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะ “Affection” – ความผูกพันทางอารมณ์

อารมณ์มนุษย์มีพลังทั้งทางด้านบวกและด้านลบ หากรู้จักใช้อย่างถูกต้อง พลังแห่งอารมณ์นั้นสามารถสรรค์สร้างความอภิรมย์และความงดงามให้แก่ชีวิตได้อย่างน่าทึ่ง สมพงศ์ พนาวรรณกุล อุดม อินนุพัฒน์ และ สนิท สุวรรณวัฒน์ คือสามศิลปินผู้นำเสนอพลังด้านบวกแห่งอารมณ์ไม่ว่าจะเป็น ความรัก ความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน ความพอใจ ที่ผูกพันพวกเขาไว้กับสิ่งต่างๆ รอบตัว ก่อเกิดเป็นความงามทางศิลปะที่แฝงไว้ด้วยคุณค่าและความหมายของชีวิต


Art Exhibition – Affection


Emotion provides both constructive and destructive power. Using in the right way, emotion desperately evokes grace and beauty to our life. A trio of artists – Sompong Panawannakul Udom Innupat and Sanit Suwannawat present different dimensions of affection that has emotionally entwined them with different things, creating the meaning and value to life. Affection, love, pleasure, fun, and so on are represented in various styles of inspiring paintings filled with power of emotion and affection.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ "Affection ความผูกพันทางอารมณ์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service