นิทรรศการศิลปะ "ACT TO ART"

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "ACT TO ART"

Time: June 25, 2014 to June 27, 2014
Location: Baan Tuek Art Center
City/Town: Chiang Mai, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/baant…
Phone: 053 944 859
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jun 25, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะ "ACT TO ART" Digital Art Exhibition
โดยนักศึกษาวิชาเอกสื่อศิลปะ ชั้นปีที่ 2 สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก ถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2557
เปิดนิทรรศการ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 18.00 น.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ "ACT TO ART" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service