นิทรรศการ “ข้ามทะเลดาว” (Across the sea of star)

Event Details

นิทรรศการ “ข้ามทะเลดาว” (Across the sea of star)

Time: July 7, 2017 to July 27, 2017
Location: Chiang Mai university Art Center
City/Town: Chiang Mai
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 10, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

“ข้ามทะเลดาว”
จัดโดย : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภัณฑารักษ์นิทรรศการ : เยาวภา เทพวงศ์ ร่วมกับ อุบัติสัตย์
พิธีเปิดนิทรรศการ : วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น.
จัดแสดง : ระหว่างวันที่ 7 – 27 กรกฎาคม 2560 (ทุกวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17 .00 น.)
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ถนน นิมานเหมินทร์)

ศิลปิน

▶นิทรรศการ:
เด่นวินัย ใจหล้า // กรกฤต อรุณานนท์ชัย // อลิเซีย ฟรามีส // ธิติพร โกธรรม // นิโค ด๊อกซ์ // อุบัติสัตย์ // สิทธิกร ขาวสะอาด
ระวิวงศ์ ทองอินทร์ // อเล็กซ์ วาง // อรุณ ภูริทัต // ธณภณ อินทร์ทอง // จูรียา ทาราเม่ย์
▶การแสดงสด:
นีโอ ย้อนแยง
▶ส่วนการทดลอง :
ยุพา มหามาตร

นิทรรศการ

“ข้ามทะเลดาว” คือหนทางแห่งความพยายามที่จะข้ามไปยังพื้นที่ในอุดมคติที่มีต่อชีวิต ความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพทางกายภาพของพื้นที่ต่างๆ โดยนำแนวคิดเรื่องการพัฒนา มาคิดทบทวนและมองหาหนทาง ในการก้าวเดินต่อไปของสังคม โดยสะท้อนให้เห็นข้อจำกัดและความเป็นไปได้ ภายใต้เนื้อหาของการพัฒนาในกระบวนการโลกาภิวัฒน์ (Globalization) นับเป็นกระบวนการที่มีปฏิกิริยาต่อกับความเป็นท้องถิ่นนิยม (Localism) ผลตามมาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนคือแนวคิดแยกขั้วระหว่างความเป็นสากลกับความเฉพาะเจาะจงของท้องถิ่นส่งผลให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม (Hybridization of Culture) ในยุคปัจเจกวิวัฒน์ สอดคล้องกับแนวคิดของ ‘Glocalization’ ที่แต่ละภูมิภาคของโลกมีอิทธิพลต่อกันในหลายมิติ มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จนเกิดการผสมผสานและส่งผลต่อแนวคิดเรื่องการพัฒนา (Development) และปรากฏการณ์ทางสภาวะของสภาพสิ่งแวดล้อมในบริบทต่างๆ

ผลงานทั้งหมดในนิทรรศการเผยให้เห็น ความคิดเรื่องการพัฒนา และความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับดินแดนในอุดมคติ(Utopia) และมุมมองของศิลปินที่มีต่อการสร้างสรรค์ผลงานในประเด็นต่างๆ จากปัญหาในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ความซับซ้อนในการดำเนินชีวิตที่มีผลมาจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ต้องแปรสภาพพื้นฐานของโครงสร้างทางสังคมในยุคดิจิทัลแบบ 4.0 กับความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตผู้คนชุมชน รวมถึงประสบการณ์ วิธีคิด ตัวตนและการทบทวนความหมายในปฏิบัติการเชิงอุดมคติแบบต่างๆด้วยประเด็นการตั้งคำถามหรือเล่าเรื่องถึงความเป็นไปได้ของการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง (self-sufficiency) ซึ่งเป็นประเด็นหรือกระแสในสังคมโลก เป็นวิถีทางของความเป็นมนุษย์ที่ต่อต้านการถูกครอบงำจากอำนาจเงินตราหรือทุนนิยม

นิทรรศการนี้อาจเผยให้เห็นถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ การทับซ้อนกันระหว่าง โลกอุดมคติและโลกแห่งความเป็นจริง ที่เราต่างเพียรพยามยามเพื่อจะข้ามไปให้ถึงอีกฝากของฝั่งฝันตามเงื่อนไขต่างๆ เพื่อไม่ให้แกนกลางที่ว่างเปล่าอันเป็นสารัตถะสำคัญถูกกระทบ หากนี่คือความพยามยามวันแล้วคืนเล่า เพื่อที่จะเรียนรู้และต่อยอดไปสู่ความยั่งยืน บนฐานความคิดที่แตกต่างกัน.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ข้ามทะเลดาว” (Across the sea of star) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on July 10, 2017 at 1:34am


Across the sea of star
Organised by Chiang Mai university Art Center
Curator Yaowapa Thappawong & Ubatsat
Opening On Friday 7 July 2017 at 7pm.
Exhibition on view from 7 – 27 July 2017 (Tuesday – Sunday 09.00 – 17.00 น.)
At Chiang Mai University Art and Culture Center

Artist

▶Exhibition:
Denwinai Jailar // Korakrit Arunanondchai // Alicia Framis // Thitiporn Kotham // Nico Dockx : Ubatsat
SITTIKORN KHAWSA-AD // Rawiwong Thonginth // Alex Wang // Aroon Puritat // Tanaphon Inthong // Juria Toramae
▶PerformancePerformance :
Neo Yonyang
▶Experat Experiment :
Yupha Mahamar

“Across the Seas of Stars” is an endeavor to struggle through the ideal place, beneficial to subsistence as well as geographical conditions, by deliberating on the ideas of advancement and searching for the future of society which reflect on limitations and possibilities in terms of Globalization that is highly affected to Localism. The consequence of this is the two-separated groups of Globalization and Localism which has gradually led to Hybridization of Culture in the era of Globalization of People – this is interrelated with Globalization which each part of the world influences and internally interchanges with one another affecting ideas of development and surrounding circumstances.

The contributions in this exhibition display the ideas of development and their links to the Utopia as well as artists’ social viewpoints presented in their works impacted from industrial capitalism, living complications resulted from political unrest transforming social structure in digital era along with the changing way of lives, experiences, attitudes, individuality and redefining the idealism and practicality by means of questioning or narrating about the feasibility of sustainable development or self-sufficiency which is a growing trend against the domination of capitalism. This exhibition also presents the prosperity and development, the overlapping of the two mindsets on the ideal world and the real one which many are struggle for the essence of lives. Should this be an incessant effort on the contrasted ideas, it is an understanding towards sustainability.

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service