นิทรรศการ "จิตกรรมนามธรรม" (Abstract Painting)

Event Details

นิทรรศการ "จิตกรรมนามธรรม" (Abstract Painting)

Time: June 4, 2013 to July 12, 2013
Location: People's Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jun 5, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

จิตกรรมนามธรรม

วันที่ : 04 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2556

สถานที่: People's Gallery ชั้น 2

โดย จรูญ บุญสวน

พิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00 น.


ABSTRACT PAINTING ผมทำอยู่ระยะหนึ่ง เพื่อแสดงอารมณ์ ความรู้สึกในแบบไม่มีรูปร่าง แต่จริง ๆ แล้ว ABSTRACT PAINTING ของผมแฝงออกมาในแบบทิวทัศน์ โดยตัดสิ่งที่มองเห็นออกแล้วแทนที่ด้วย จังหวะ สี น้ำหนัก ช่องว่าง และ อารมณ์ ความรู้สึก


ผมเชื่อในการเดินทางของการทำงานศิลปะ ต้องผ่านหลาย ๆ รูปแบบ จนเมื่อเห็นว่าแบบใดเหมาะกับตนก็ต้องยึดแบบนั้น ๆ ไปตลอด

ผมทำ ABSTRACT PAINTING เมื่อจบการศึกษาจากศิลปากรใหม่ ๆ อยากทำสิ่งที่มันท้าทาย รูปแบบที่แตกต่างกับสิ่งที่เคยทำ ABSTRACT PAINTING จึงเกิดขึ้น เมื่อเกิดแล้วก็ดับ เพราะผมรู้ว่า “ไม่ใช่แนวทางของผม”


การแสดง ABSTRACT PAINTING ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นการนำเสนอสิ่งที่ผมเคยทำมาระยะหนึ่งในวัยหนุ่ม และผมคงจะไม่ทำอีกแน่นอน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "จิตกรรมนามธรรม" (Abstract Painting) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service