นิทรรศการ "ขณะจิตหนึ่ง" (A Thought - Moment)

Event Details

นิทรรศการ "ขณะจิตหนึ่ง" (A Thought - Moment)

Time: April 4, 2013 to April 28, 2013
Location: The National Gallery Bangkok
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/TheNa…
Phone: 02 281 2224, 02 282 0637, 02 282 2639-40
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 30, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


ขณะจิตหนึ่ง A Thought - Moment

จิตรกรรม สื่อผสม/ 35 ชิ้น

พิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 18.30 น.

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

(เปิดร่วมกัน 4 นิทรรศการ)

เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 4 -28 เมษายน 2556

ศิลปิน

ลิปิกร มาแก้ว

แนวคิด

วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรมล้านนา หล่อหลอมให้ข้าพเจ้าเกิดความรักความผูกพันในพื้นถิ่นล้านนา และได้แรงบันดาลใจให้กเดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ที่ต่อยอดจากองค์ความรู้ภูมิปัญญาของบรรพชน ซึ่งข้าพเจ้าได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการถ่ายทอดสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะจิตหนึ่งของข้าพเจ้า สื่อแสดงออกป็นผลงานศิลปะเฉพาะตน โดยมุ่งหมายแสดงสาระธรรมในวิถีชีวิตประจำวัน ความเป็นธรรมดาในการดำรงชีวิต ทั้งในขณะจิตที่ระลึกรู้และจิตที่เกิดความหลง


Way of life, tradition, ceremony, art and Lanna culture has made me love and absorb the style of Lanna. This inspired me to create the art work which continued the wisdom of ancestor. I have brought the Buddha’s teaching in every’s day life. Being common life in conscious and infatuated mind.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ขณะจิตหนึ่ง" (A Thought - Moment) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service