นิทรรศการภาพถ่าย "เรื่องเล่าสวรรค์อันตรธาน" (A tale of Dystopia)

Event Details

นิทรรศการภาพถ่าย "เรื่องเล่าสวรรค์อันตรธาน" (A tale of Dystopia)

Time: September 4, 2017 to September 15, 2017
Location: Wangnar Arts Gallery
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Sep 3, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการภาพถ่าย
A tale of Dystopia.เรื่องเล่าสวรรค์อันตรธาน
โดย แดนสรวง สังวรเวชภัณฑ์
ในวันจันทร์ที่ 4 กันยา นี้ เวลา 18.00 - 20.30 น.
ประธานเปิดงานโดย คุณ ดาว วาสิกศิริ
นายกสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย
ณ.หอศิลปวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
นิทรรศการจะมีถึงวันที่ 15 กันยายน 2560
เวลา 10.00 น.- 17.00 น. เปิดทุกวัน

ต้นเรื่อง

“เรื่องเล่า สวรรค์อันตรธาน” A tale of dystopia
เป็นการเล่าเรื่องผ่านมุมมองภาพถ่ายที่ถูกทำให้ความจริงและความฝันหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกัน ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่กำลังวิกฤติ เป็นเหตุการณ์เสมือนจัดฉากในบริบทของพื้นที่ ที่มีสภาพแวดล้อม สิ่งของ บุคคลที่อาจดูไร้เหตุผล และกึ่งสมจริง ซึ่งล้วนแล้วมีที่มาจากภูมิหลังร่วมกัน ภาพตัวแทนเรื่องเล่าจากปรากฏการณ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ ถูกบันทึกให้เกิดขึ้นตรงบริเวณซีกโลกตะวันออกที่กำลังพัฒนา...ในตำแหน่งที่สวรรค์กำลังอันตรธานหายไปจากอุดมคติ...ณ.พิกัดประเทศไทย ที่ซึ่งมีความจริงมหัศจรรย์ดำรงอยู่มากมาย.....

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่าย "เรื่องเล่าสวรรค์อันตรธาน" (A tale of Dystopia) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on September 3, 2017 at 12:28pm


A Tale of Dystopia.

A Photo exhibition & Photo book.
by Dansoung Sungvornveshapan
4-15 Sept 2017 10.00-17.00
@ Wangna Arts Gallery ,
Bunditpattanasilpa institute,
Bangkok,Thailand.

Grand opening by Khun Dow Wasiksiri
4 Sept.2017 18.00-20.30


“A Tale of dystopia” is the representative of a socially environmental phenomenon taking place at the far eastern part of the world, Thailand, where the paradisiacal view is disappearing unconsciously yet its reality will amazingly prevail…..
“Dystopia” shall allow us to see blurred line of reality and illusion in our on-going daily life event. It has taken a view of a staged composition of location, object, persons and environment that are being layered onto the Magical Realism Genre.

About artist
fotodokkma by Dansoung Sungvornveshapan.
A photographer and image manipulation, base his
work mostly from Bangkok, Thailand. His passion is in the field of surrealistic and futuristic photo
style reflecting on environmental crisis in this world. The work also reflects on how metropolitan life got affected and influenced by industrialization & technological advancement. Such an environmental problem has exacerbated, complicated and expanded from small scale to the worldwide problem now.These have long been established as his core creativity until this day.

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service