นิทรรศการ "A SYMPHONY OF PAUSES"

Event Details

นิทรรศการ "A SYMPHONY OF PAUSES"

Time: January 11, 2020 to February 16, 2020
Location: S.A.C. Subhashok The Arts Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.sac.gallery
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Dec 23, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

A SYMPHONY OF PAUSES

นิทรรศการแสดงเดี่ยว โดย ชญานิน กวางแก้ว

- ระหว่าง 11 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2563
- พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563, 18:00 น.
- ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารหอศิลป์

นิทรรศการแสดงเดี่ยวของชญานิน กวางแก้ว ในชื่อ “A Symphony of Pauses” ได้ขยายความจากแนวความคิดเดิมที่กล่าวถึงวิถีชีวิตประจำวัน ไปสู่เรื่องของวัตถุสิ่งของต่างๆในชีวิตประจำวันของเขาซึ่งกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในของผลงานชุดใหม่นี้ ชีวิตเรานั้นสามารถขับเคลื่อนไปได้ ทั้งๆที่พร่าเลือนไม่ชัดเจนแบบไร้รูปลักษณ์ ดั่งภาพมายา และเหมือนปกคลุมด้วยเมฆหมอกในบางคราว ทุกย่างก้าวที่เราประสบในชีวิต บางครั้งอาจจะหยุดชะงัก เมื่อภาพหรือวัตถุได้มาขัดจังหวะในที่ที่ส่ิงต่างๆเริ่มจางหายและเวลากำลังหยุดหมุน ธรรมชาติของเราได้ดึงเราสู่ความงามอันทรงอำนาจ สามารถข้ามผ่านแรงจูงใจต่างๆและให้เหตุผลต่อการมองเห็นของเราให้ดำรงอยู่ได้ การหยุดเวลาได้นั้นเป็นดั่งความปรารถนาอันสูงสุดของผู้ที่ฝันเฟื่อง สมองของคนเราได้คลุกเคล้าไปกับการฝังประสบการณ์ชั่วครู่ในแบบที่กระตุ้นให้เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างเต็มที่ แต่ขณะเดียวกันมันก็รักษาภาพที่คงไว้ซึ่งตัวตนของเราได้ด้วย ความไม่น่าเชื่อถือที่ได้มาจากจิตใจที่หลงละเมอ มันช่างคงที่และบอกเล่าสรุปถึงรสนิยมของเรา ซึ่งเราสามารถคาดเดาได้ แต่มันก็ยังทำให้แปลกใจอย่างประหลาดๆอยู่เสมอ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "A SYMPHONY OF PAUSES" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service