นิทรรศการ "9"

Event Details

นิทรรศการ "9"

Time: December 3, 2019 to December 9, 2019
Location: WOOF PACK
City/Town: Bangkok
Phone: 089 826 2299
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 24, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระปฐมบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยังก้องอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนเสมอมา

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ OHM ได้ออกแบบเครื่องประดับ Collection 9 ที่สื่อถึงพระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งรวบรวมผลงานที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่านของศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงในสาขาต่างๆ ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย นำมาจัดแสดงในงานนิทรรศการ 9 ในระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2562 ณ WOOF PACK ศาลาแดง ซอย 1

รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายเครื่องประดับ Collection 9 และผลงานศิลปะ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "9" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service