นิทรรศการ “๙ สถาปัตย์ศิลป์ พระภูมินทร์อัครศิลปินสยาม”

Event Details

นิทรรศการ “๙ สถาปัตย์ศิลป์ พระภูมินทร์อัครศิลปินสยาม”

Time: December 27, 2011 to January 29, 2012
Location: Museum Siam
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/museu…
Phone: 02 225 2777 ต่อ 414
Event Type: architecture, exhibition
Latest Activity: Jan 23, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

“๙ สถาปัตย์ศิลป์ พระภูมินทร์อัครศิลปินสยาม” ณ มิวเซียมสยาม โดยความร่วมมือของสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และมิวเซียมสยาม

เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงผลงานศิลปสถาปัตยกรรมไทยจำนวนเก้าชิ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งส่วนของแนวพระราชดำริในด้านการออกแบบ, ด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมและรายละเอียดของศิลปกรรมที่ปรากฏในผลงานนั้น ๆ รวมถึงแนวพระราชดำริอันเกี่ยวเนื่องกับความพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้แม้ในงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม

แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ ที่ทรงมีความเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้ง ถึงงานทางด้านศิลปสถาปัตยกรรมไทยเป็นอย่างดี รวมถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยผ่านงานศิลปสถาปัตยกรรมไทยที่คนไทยหลายคนอาจยังไม่ทราบ ซึ่งผลงานทั้งเก้าชิ้นนี้ได้ปรากฏอยู่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยสถาปนิกศิลปินแห่งชาติ ผู้ถวายงานทั้งสามท่าน คือ อ.ดร.ประเวศ ลิมปรังษี, พล.อ.ต.อาวุธ เงินชูกลิ่น, อ.วนิดา พึ่งสุนทร

ผลงานเหล่านี้มีความหลากหลายทั้งขนาด รูปแบบ และการใช้สอยผ่านการนำเสนอด้วยสังเขปข้อมูลของอาคารพระบรมราชวินิจฉัยและแนวพระราชดำริที่มีต่องานแต่ละชิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งลายพระหัตถ์ที่ทรงปรับแก้ไขแบบด้วยพระองค์เอง รวมทั้งหุ่นจำลองของอาคารแต่ละหลังที่บางชิ้นแสดงรายละเอียดเสมือนจริง และบางชิ้นได้ผ่าครึ่งอาคารออกให้เห็นถึงความซับซ้อนภายในอาคารหลังนั้น

ทั้งนี้การจัดนิทรรศการเทอดพระเกียรติในครั้งนี้ คือพันธกิจแรกของ สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่คุณูปการแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่องานศิลปสถาปัตยกรรมไทยและเผยแพร่งานศิลปสถาปัตยกรรมไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันสำคัญของชาติ ให้เป็นที่ปรากฏแก่ประชาชนชาวไทย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมอันสำคัญของชาติเหล่านี้และร่วมกันสืบสานและธำรงรักษาให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และภาคภูมิใจ ในมรดกแห่งศิลปสถาปัตยกรรมไทยทั้งเก้าชิ้นนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2554 ถึง 29 มกราคม 2555
ณ มิวเซียมสยาม (ระเบียงชั้น 2 - 3 อาคารนิทรรศการถาวร) เวลา 10.00 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์) เข้าชมฟรี!!

สอบถาม โทร 02 225 2777 ต่อ 414 หรือ www.facebook.com/museumsiamfan

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “๙ สถาปัตย์ศิลป์ พระภูมินทร์อัครศิลปินสยาม” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service