นิทรรศการ "80 ปี 2475 : ห้ามพูดเรื่องจริงของความฝันที่รางเลือน"

Event Details

นิทรรศการ "80 ปี 2475 : ห้ามพูดเรื่องจริงของความฝันที่รางเลือน"

Time: June 10, 2012 to June 30, 2012
Location: Gallery VER
City/Town: Bangkok,Thailand
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Jun 12, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ80ปี 2475: ห้ามพูดเรื่องจริงของความฝันที่รางเลือน คือนิทรรศการที่รณรงค์ให้ปัจเจกบุคคลนำเสนอความคิดเห็นต่อ “สาธารณะ” ที่มีความหมายต่อคำว่า “ประชาธิปไตย” ในบริบทพื้นที่ทางศิลปะ โดยใช้พื้นที่ของ (เล้า) แกลเลอรี่ ซีสเคป (เชียงใหม่) และ แกลเลอรี เว่อร์ (กรุงเทพฯ) เป็นสถานที่ในการนำเสนอผลงานและความคิด โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการโดยการส่งภาพหรือสิ่งของที่เกิดจากการ ตีความคำว่า “ประชาธิปไตย” ในมุมมองส่วนตัวมายังแกลลอรี่ โดยทางแกลเลอรี่เว่อร์จะนำภาพดังกล่าวมาจัดแสดงภายในห้องนิทรรศการ

การจัดงานนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นเสมือนการนำระบอบประชาธิปไตยของไทยกลับมาคิดใหม่อีกครั้ง ด้วยการกล่าวถึงความสำคัญของวัน “เวลา” ทางประวัติศาสตร์ กับการเปลี่ยนแปลงทางบริบทในปัจจุบันผ่านการตั้งคำถามถึงสิ่งต่างๆรอบๆตัว ด้วยความรู้สึกที่เรียบง่ายที่จะนำเสนอและแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อคำว่า “ประชาธิปไตย” ในฐานะราษฎรที่มีสิทธิที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวทางสังคม ที่จะนำไปสู่ความตื่นตัวและสนใจต่อเหตุการณ์ทางวัฒนธรรมร่วมสมัย

นิทรรศการนี้จะประกอบไปด้วยผลงานภาพถ่ายและ วัตถุจัดวาง จำนวนกว่า 75 ชิ้น จากศิลปินและผู้ที่สนใจเข้าร่วม


กำหนดการของนิทรรศการ

Gallery VER ตลาดนัดรถไฟ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10 มิย. – 30 มิย. 2555 : เปิดนิทรรศการในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

(เล้า) Gallery SeeScape (เชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 24 มิย. – 25 มิย. 2555 :เปิดนิทรรศการในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "80 ปี 2475 : ห้ามพูดเรื่องจริงของความฝันที่รางเลือน" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service