นิทรรศการ "ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 8"

Event Details

นิทรรศการ "ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 8"

Time: June 5, 2013 to June 30, 2013
Location: The National Gallery Bangkok
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/TheNa…
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jun 14, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 8

โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ณ พิพิธภัณพสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เสด็จทรงเปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันจันทร์และวันอังคาร)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 8" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service