นิทรรศการ "ศรัทธา 8"

Event Details

นิทรรศการ "ศรัทธา 8"

Time: October 25, 2012 to November 28, 2012
Location: Bangkok Art & Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Nov 15, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

เพื่อส่งเสริมสืบสาน อนุรักษ์แบบแผนประเพณี ของการเขียนจิตรกรรมไทย และพัฒนารูปแบบของผลงานจิตรกรรมไทยให้สอดคล้องและทันยุคสมัยในปัจจุบันอีกทั้งยังสร้างจิตสำนึกให้สาธารณชนได้ตระหนักในคุณค่าของจิตรกรรมไทยที่ทรงคุณค่ายิ่งแก่ชาวไทยสืบไป


พระพุทธศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมที่แสดงเอกลักษณ์ของศิลปะไทยไว้อย่างชัดเจน ศิลปะไทยเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่แสดงเอกลักษณ์และคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ ความเชื่อในสิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจและแรงศรัทธาของการสร้างผลงานจิตรกรรมไทย ชุดศรัทธา 8

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศรัทธา 8" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (2)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service