นิทรรศการออนไลน์ "การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 7"

Event Details

นิทรรศการออนไลน์ "การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 7"

Time: November 22, 2016 to December 14, 2016
Location: http://www.portfolios.net/uobpoy2016
Website or Map: http://www.uobpoy.com
Event Type: art, painting, online, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Dec 3, 2016

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการออนไลน์ "การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 7"

ด้วยความมุ่งมาดปรารถนาที่จะกระตุ้นให้เหล่าศิลปินที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้ทำตามความฝันของตนเอง ธนาคารยูโอบี ได้ริเริ่ม การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2525 และจัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นการประกวดงานศิลปะที่ยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ถูกจัดขึ้นใน 4 ประเทศทั่วภูมิภาค ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งเป็นเวทีที่ได้ค้นพบศิลปินใหม่ที่มีพรสวรรค์มากมาย และร่วมเชิดชูศิลปินอาชีพที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาวงการศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง

ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist)
รางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year: จงจิตร มูลมาตย์ ชื่อผลงาน: จมปลักรอโผล่พ้น 2
รางวัลเหรียญทอง: สุเทพ เส็นคง ชื่อผลงาน: ท่วงทำนองของชีวิต
รางวัลเหรียญเงิน: ณัฐิวุฒิ พวงพี ชื่อผลงาน: ไหม้ รัก 2
รางวัลเหรียญทองแดง: ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร ชื่อผลงาน: อาหารพื้นบ้าน

ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)
รางวัล Most Promising Artist of the Year: กษศักดา วิมลทรง ชื่อผลงาน: ผลกระทบ บริโภค
รางวัลเหรียญทอง: รัตน ไวยะราบุตร ชื่อผลงาน: มูลมัง หมายเลข 1
รางวัลเหรียญเงิน: ธนพล ขวัญทองยิ้ม ชื่อผลงาน: บ้านคนใต้
รางวัลเหรียญทองแดง: กอบพงษ์ ขันทพันธ์ ชื่อผลงาน: ตั้งสติก่อนสตาร์ท

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการออนไลน์ "การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 7" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 22, 2016 at 7:50pm

ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist)

รางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year: จงจิตร มูลมาตย์

ชื่อผลงาน: จมปลักรอโผล่พ้น 2

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 22, 2016 at 7:49pm

ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist)

รางวัลเหรียญทอง: สุเทพ เส็นคง

ชื่อผลงาน: ท่วงทำนองของชีวิต

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 22, 2016 at 7:48pm

ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist)

รางวัลเหรียญเงิน: ณัฐิวุฒิ พวงพี

ชื่อผลงาน: ไหม้ รัก 2

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 22, 2016 at 7:47pm

ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist)

รางวัลเหรียญทองแดง: ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร

ชื่อผลงาน: อาหารพื้นบ้าน

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 22, 2016 at 7:46pm

ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)

รางวัล Most Promising Artist of the Year: กษศักดา วิมลทรง

ชื่อผลงาน: ผลกระทบ บริโภค

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 22, 2016 at 7:45pm

ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)

รางวัลเหรียญทอง: รัตน ไวยะราบุตร ชื่อผลงาน: มูลมัง หมายเลข 1

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 22, 2016 at 7:43pm

ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)

รางวัลเหรียญเงิน: ธนพล ขวัญทองยิ้ม ชื่อผลงาน: บ้านคนใต้

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 22, 2016 at 7:42pm

ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)

รางวัลเหรียญทองแดง: กอบพงษ์ ขันทพันธ์ ชื่อผลงาน: ตั้งสติก่อนสตาร์ท

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service