นิทรรศการ "7 รอบ ลาวัณย์ อุปอินทร์"

Event Details

นิทรรศการ "7 รอบ ลาวัณย์ อุปอินทร์"

Time: January 15, 2020 to February 23, 2020
Location: The National Gallery of Thailand
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 8, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ "7 รอบ ลาวัณย์ อุปอินทร์" @Lawan Upa-In กรมศิลปากร

โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ดำเนินการโครงการจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ประจำปี 2563 ได้เรียนเชิญ อาจารย์ลาวัณย์ อุปอินทร์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) นำนิทรรศการ “7 รอบ ลาวัณย์ อุปอินทร์

มาจัดแสดง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป และกำหนดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 15.00 . โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิด และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมนิทรรศการในวันที่ 15 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ทุกวันพุธ - อาทิตย์ เวลา 9.00 -16.00 . หยุดวันจันทร์ - อังคาร อาจารย์ลาวัณย์ อุปอินทร์ เป็นศิลปบัณฑิตหญิงคนแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นแม่แบบที่สำคัญอีกท่านหนึ่งของวงการทัศนศิลป์ไทย ผู้สร้างชื่อในฐานะศิลปินภาพเหมือนชั้นครู และอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทถ่ายทอดความรู้ทางด้านทัศนศิลป์ด้วยใจรัก

ตลอดช่วงชีวิตนับตั้งแต่เป็นนักศึกษาที่คณะจิตรกรรมและประติมากรรม จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 6 ทศวรรษ ซึ่งประจักษ์ชัดได้จากผลงานชั้นเยี่ยมที่สร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่อง และการได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เมื่อพุทธศักราช 2559 และถือได้ว่าเป็นศิลปินแห่งชาติที่เป็นสตรีท่านแรกของประเทศ ในสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "7 รอบ ลาวัณย์ อุปอินทร์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 8, 2020 at 8:02pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 8, 2020 at 8:02pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 8, 2020 at 8:02pm

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service