นิทรรศการศิลปะชุมชน ครั้งที่ 7 "ความเคลื่อนไหวในรอยต่อ"

Event Details

นิทรรศการศิลปะชุมชน ครั้งที่ 7 "ความเคลื่อนไหวในรอยต่อ"

Time: October 8, 2012 to November 2, 2012
Location: Art Centre of Silpakorn University
City/Town: Bangkok,Thailand
Phone: 086 099 9002
Event Type: art, exhibition, video
Latest Activity: Sep 21, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะชุมชน ครั้งที่7 "ความเคลื่อนไหวในรอยต่อ"

ศิลปิน : นภดล โชตะศิริ, สมศักดิ์ สกุลอิสริยาภรณ์, จิตต์สิงห์ สมบุญ, อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง, ทวีศักดิ์ ศรีทองดี และศิลปินกลุ่มมุตตะ

สถานที่ : หอศิลป์ วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เวลาทำการ : 8 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 -18.00 น.

ติดต่อภัณฑารักษ์ : คุณขวัญ (อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์)

โทร : 08 6099 9002 อีเมล : ormkaew@gmail.com


นิทรรศการศิลปะชุมชน ครั้งที่7 "ความเคลื่อนไหวในรอยต่อ"

ภาพและความหมายในความเข้าใจของคำว่าศิลปะชุมชนอาจถูกตีความได้หลายแบบต่างกันไปตามแต่มุมมองของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชนในการสร้างกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน การเฝ้าสังเกตการณ์พฤติกรรมในด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน หรือแม้แต่การตีความด้วยตนเองกับบริบทรอบข้าง ซึ่งแม้ว่ารูปแบบจะแตกต่างกัน แต่ผลของมันสามารถเชื่อมโยงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวหรือความเป็นไปที่อยู่ภายในชุมชนนั้นๆ ได้ ทั้งหมดนี้ล้วนอาศัยแนวคิดด้านวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ หรือค่านิยมมาประกอบกันด้วย


ศิลปะชุมชนเป็นประเด็นความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมและสังคมซึ่งถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงหลายครั้ง แม้อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ก็ไม่เคยล้าหลัง เพราะการเกิดมิติของศิลปะชุมชนเป็นสิ่งที่สามารถงอกเงยแง่มุมใหม่ๆ ขึ้นมาได้ ไม่จำกัดเพียงแค่วัฒนธรรมเก่าอันคุ้นตา หรือรูปแบบเฉพาะที่เจาะจง แต่ได้กล่าวรวมถึงการสร้างแง่มุมใหม่ทางวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าไว้ด้วย การผสมผสานค่านิยมใหม่ทางสังคม หรือแม้แต่การนำเทคโนโลยีอันล้ำยุคมาเป็นเครื่องมือของการสร้างชุมชนขึ้นมาใหม่ ก็สามารถสื่อถึงความเป็นศิลปะชุมชนได้เช่นกัน ด้วยความหลากหลายของแนวคิด จึงกลายมาเป็นชื่อนิทรรศการ "ความเคลื่อนไหวในรอยต่อ" เป็นนิทรรศการศิลปะชุมชน ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดยหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


นิทรรศการกล่าวถึงมิติของศิลปะชุมชนผ่านการนำเสนอความเป็นศิลปะชุมชนผ่านมุมมองและแนวคิดจากศิลปินร่วมสมัยทั้ง 6 ท่านจากหลากหลายสาขา ทั้งศิลปินร่วมสมัย ผู้กำกับ ดีไซเนอร์ และช่างภาพ ได้แก่ นภดล โชตะศิริ, สมศักดิ์ สกุลอิสริยาภรณ์, จิตต์สิงห์ สมบุญ, อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง, ทวีศักดิ์ ศรีทองดี และศิลปินทีมมุตตะ โดยศิลปินแต่ละคนได้นำตัวเองเข้าไปศึกษา เรียนรู้ มีส่วนร่วมตามสมควร และเล่นตามบทบาทที่ตัวเองถนัด ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นงานวิดีโออาร์ตที่มีความต่างกันทั้งสาระการนำเสนอ สถานที่ ผู้คน หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่น่าสนใจ


นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานของโครงการศิลปะชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นเสมือนจุดเชื่อมต่อของโครงการจากชุมชนเขตป้อมปราบฯ-พระนคร ประกอบด้วย 4 ชุมชนคือ ชุมชนบ้านบาตร ชุมชนวัดสระเกศ ชุมชนวังกรมฯ และชุมชนสิตา ภายใต้ความร่วมมือของหอศิลป์ร่วมกับคุณอภิศักดิ์ สนจด กลุ่มศิลปิน นักวิชาการ และกลุ่มชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และความรู้สึกร่วมกันเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ด้านต่างๆ ออกมาเป็นการแสดงผลงานศิลปะชุมชนโดยกลุ่มคนในชุมชนเองภายใต้แนวทางการจัดการจากกลุ่มนักจัดการทางวัฒนธรรม ซึ่งไม่เพียงแค่นำเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมภายในชุมชนมาแสดงเพียงเท่านั้น แต่ยังเอาความเป็นศิลปะร่วมสมัย ดนตรี หรือเนื้อหาทางแฟชั่นมาสร้างเป็นรูปแบบใหม่ที่อิงกับเนื้อหาของวัฒนธรรมเดิมภายในชุมชน


ความแตกต่างของมุมมองการเสนอผลงานในด้านเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอโดยศิลปินร่วมสมัยนี้จะส่งผลให้อรรถรสในการรับชมเรื่องราวของศิลปะชุมชนมีมุมมองที่กว้างและน่าสนใจมากขึ้น นิทรรศการศิลปะชุมชนครั้งที่ 7 "ความเคลื่อนไหวในรอยต่อ" จัดแสดงในรูปแบบของงานวิดีโออาร์ต ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท้องพระโรง ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555 หอศิลป์เปิดให้เข้าชมวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 10.00 -18.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณอ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์ ภัณฑารักษ์ โทร 08 6099 9002 หรืออีเมล ormkaew@gmail.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะชุมชน ครั้งที่ 7 "ความเคลื่อนไหวในรอยต่อ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service